QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

 • 1984

  Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia

  Thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1984 theo Nghị định số 135/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) với tên gọi là "Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia".

 • 1994

  Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ

  Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia được chuyển thành đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và đổi tên thành Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ, theo Quyết định số 160/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 • 2003

  Viện Ứng dụng Công nghệ

  Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ được đổi tên thành Viện Ứng dụng Công nghệ, là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 54/2003/NĐ-CP của Chính phủ.

 • 2014

  Thực hiện cơ chế tự chủ

  Viện Ứng dụng Công nghệ bắt đầu thực hiện cơ chế tự chủ theo chủ trương của Chính phủ; Từ bước cơ cấu lại tổ chức, nhân sự và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu, nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động; phát huy tính sáng tạo, năng động, xây dựng “thương hiệu riêng” cho Viện.

 • 2019

  35 năm hành trình khẳng định giá trị

  Trải qua chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, Viện Ứng dụng Công nghệ đã khẳng định là một tổ chức nghiên cứu phát triển đa ngành, đa lĩnh vực và là cơ sở nghiên cứu ứng dụng có uy tín tại Việt Nam.

“Cùng với nghiên cứu công nghệ cao, tôi xin lập ngay các Doanh nghiệp để có thể gắn bó lâu dài với công nghệ cao”

Trích thư của Cố GS. TSKH. Vũ Đình Cự, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia gửi cán bộ, viên chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia

LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

GS. TSKH. Vũ Đình Cự
(1984 – 1994)

TS. Trần Xuân Hồng
(2007 – 2014)

TS. Trần Đình Anh
(1994 – 2002)

GS. TS. Lê Hùng Lân
(2015 – 2019)

TSKH. Phan Xuân Dũng
(2002 – 2007)

PGS. TS. Nguyễn Phú Hùng
(2020 – nay)