PHÓ VIỆN TRƯỞNG – GIANG MẠNH KHÔI

THS GIANG MANH KHOI

THS. GIANG MẠNH KHÔI

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
0903227858
25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • + Công tác nội vụ;
  • + Công tác kế hoạch (giúp Viện trưởng);
  • + Công tác nghiên cứu, phát triển công nghệ (giúp Viện trưởng);
  • + Công tác quản trị cơ sở vật chất, trang thiết bị;
  • + Công tác thanh – kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  • + Công tác liên quan đến tổ chức Đảng, Công đoàn.
  • + Ban Kế hoạch tài chính (giúp Viện trưởng);
  • + Trung tâm Công nghệ Laser;
  • + Trung tâm Sinh học thực nghiệm;
  • + Phòng thí nghiệm Nghiên cứu phát triển ứng dụng Fiber Laser.