PHÓ VIỆN TRƯỞNG – HOÀNG NGỌC NHÂN

ANH NHAN

TS. HOÀNG NGỌC NHÂN

PHÓ VIỆN TRƯỞNG
0902262466
25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • + Hoạt động dịch vụ thuộc Viện: Công tác đo lường, hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định, thẩm định công nghệ….;
  • + Hoạt động chuyển giao công nghệ, Thương mại hoá sản phẩm KHCN, Phát triển thị trường KHCN;
  • + Công tác phối hợp, hợp tác, liên doanh, liên kết các Doanh nghiệp, Viện, Trường;
  • + Công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng;
  • + Công tác đầu tư các dự án đầu tư lớn.
  • + Ban Phát triển thị trường và Cơ sở hạ tầng (giúp Viện trưởng);
  • + Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học;
  • + Trung tâm Quang điện tử;
  • + Phòng thí nghiệm Công nghệ thông tin và Tự động hoá;
  • + Phòng thí nghiệm Nghiên cứu thiết kế chế tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS – Quang điện tử.