Chi bộ Trung tâm Quang điện tử kết nạp đảng viên mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.

Ngày 19/12/2020, được sự đồng ý của Đảng uỷ Viện ƯDCN, Chi bộ Trung tâm Quang điện tử tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng: Quần chúng Nguyễn Thị Quỳnh Nga – Kế toán viên, Phòng Quản lý Tổng hợp và quần chúng Nguyễn Ngọc Tú – Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Công nghệ Quang cơ điện tử

Tới dự với buổi Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ, về phía Đảng uỷ Viện Ứng dụng Công nghệ có đồng chí Nguyễn Huy Công – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện ƯDCN.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm Quang điện tử

Đồng chí Nguyễn Thành Hợp – Bí thư Chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho hai đồng chí đảng viên mới, đồng thời, quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Ngọc Tú và đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh

Trước cờ Đảng và cờ Tổ quốc, hai đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Ngọc Tú đã đọc lời tuyên thệ và hứa nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của Chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng để cùng với các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Hai đồng chí đảng viên mới chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo Trung tâm

Bác Hồ đã dạy Đảng viên chúng ta: “Vào Đảng không phải để làm Quan phát tài, vào Đảng là để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân”.

Chi bộ Trung tâm Quang điện tử sẽ tiếp tục phấn đấu, ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng đảng viên, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Nguồn: Trung tâm Quang điện tử