Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 432/KH-VƯDCN ngày 07/12/2020 về kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 của Viện Ứng dụng Công nghệ, được sự thống nhất của cấp ủy và Lãnh đạo chính quyền sáng ngày 11 tháng 12 năm 2020 tại Hội trường tầng 5 trụ sở Viện tại 25 Lê Thánh Tông, Văn phòng Viện Ứng dụng Công nghệ đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ viên chức Văn phòng Viện để đưa ra những quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phát huy kỹ năng và cải tiến phương pháp làm việc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 2021.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, đồng chí Dương Xuân Trường – UV BCH  Công đoàn Viện, cùng toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng.

Tại Hội nghị thay mặt toàn thể cán bộ viên chức Văn phòng đồng chí Lê Minh Tùng – Phó Chánh Văn phòng đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2020 thông qua các nội dung cụ thể như: Công tác xây dựng văn bản phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; công tác quản lý, hỗ trợ, công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác tài chính, quản trị, pháp chế, tuyên truyền v.v…qua từng nội dung cụ thể đồng chí đã nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao qua đó nhằm phát huy thế mạnh cũng như rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong năm tiếp theo, bên cạnh đó đồng chí cũng thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2021 là cần phải phát huy vai trò tham mưu tư vấn cho Lãnh đạo Viện và phối hợp các đơn vị trong Viện thực hiện các nội dung như: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong chỉ đạo các mặt công tác của Viện theo chức năng nhiệm vụ được giao; giữ vững đoàn kết nội bộ, phối hợp tốt hơn với các cơ quan quản lý, các đơn vị trực thuộc và tổ chức đoàn thể trong Viện nhằm thực hiện hoàn thành tốt các chủ trương, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện về nhiệm vụ được giao trong năm 2021; Nâng cao năng lực cán bộ, tính chủ động, sáng tạo trong công việc; nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động thực hiện các công việc, báo cáo. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện. Tiếp tục tham mưu Lãnh đạo Viện công tác kiện toàn tổ chức, tinh giảm biên chế và tinh gọn bộ máy…

Cũng tại Hội nghị thay mặt đoàn thể đồng chí Trịnh Phan Mạnh chủ tịch công đoàn Văn phòng báo cáo hoạt động phong trào và kết quả thực hiện nghị quyết năm 2019.

Đồng chí Lê Minh Tùng – Phó Chánh Văn Phòng Viện đọc báo cáo trước Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng Viện ứng dụng Công nghệ ghi nhận sự phấn đấu của cán bộ viên chức Văn phòng, qua đó đồng chí cũng nhấn mạnh trong năm tới, năm 2021 là năm khởi đầu cho giai đoạn 2021-2026, năm có nhiều sự kiện, do đó nhiệm vụ của Văn phòng Viện sẽ rất nhiều khó khăn, thách thức, điều này đòi hỏi mỗi cán bộ Văn phòng phải đổi mới công tác một cách chủ động, tích cực, kịp thời và hoàn thành tốt, đạt chất lượng cao các nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Đồng chí Giang Mạnh Khôi, Phó bí thư Đảng Ủy, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện, đồng chí Cung Hồng Kiên – Chánh Văn phòng Viện khẳng định: Văn phòng Viện sẽ đoàn kết, đồng lòng, phát huy kết quả đạt được năm 2020 và cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo Viện giao phó.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Viện từng bước đi lên trong giai đoạn mới.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, viên chức, năm 2020 của Văn phòng Viện đã thành công tốt đẹp.

Nguồn: Văn phòng Viện