Hội nghị tổng kết công tác và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020 của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm

Thực hiện kế hoạch công tác của Viện Ứng dụng Công nghệ, ngày 11/12/2020, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Hùng – Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ, đồng chí Lê Hồng Minh – Đại diện BCH Công đoàn Viện Ứng dụng Công nghệ cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm.

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác năm 2020, kết quả cho thấy Trung tâm đã hoàn thành và vượt kế hoạch công tác đăng kí năm 2020 về các mặt công tác như tổ chức cán bộ, hoạt động KHCN, khai thác dịch vụ và sản xuất kinh doanh cũng như công tác đảng đoàn thể khác.

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm báo cáo tổng kết công tác năm 2020

Về công tác tổ chức, năm 2020 Trung tâm cơ bản đã kiện toàn ban Lãnh đạo đơn vị (bổ sung 01 Phó Giám đốc), tuyển dụng 04 viên chức và kí hợp đồng lao động với 04 cán bộ. Về công tác phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm đã được Viện phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực và Nhóm nghiên cứu mạnh, 03/04 viên chức mới được tuyển dụng là cán bộ chuyên môn đều có trình độ sau đại học, trong đó có 01 tiến sĩ.

Về hoạt động khoa học công nghệ, năm 2020 Trung tâm thực hiện 03 đề tài KHCN cấp Bộ đều được triển khai ứng dụng tại địa phương như sử dụng công nghệ chiếu sáng LED cho cây Bạc hà trồng tại huyện Gia Bình (Bắc Ninh) giúp tăng 2,3 lần năng suất tinh dầu và hàm lượng hoạt chất chính Menthol trong tinh dầu đạt 84,76%, hay hướng phát triển các chế phẩm vi sinh cho cây trồng như chế phẩm dạng phân bón cho cây dược liệu (Đinh lăng) trồng tại huyện Hải Hậu (Nam Định), chế phẩm kháng nấm cho cây cam tại vùng trồng chuyên canh cam thuộc huyện bắc Quang (Hà Giang) bước đầu cho kết quả tốt. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục phối hợp với HTX dịch vụ Nông nghiệp Mộc Bắc (Duy Tiên, Hà Nam) xây dựng mô hình trồng và tách chiết tinh dầu trầu không. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Viện giao, Trung tâm đã triển khai chuyển giao công nghệ nuôi trồng Lan kim tuyến cho Công ty Tài nguyên xanh (Lào Cai) và đề xuất tham gia tuyển chọn 01 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 01 nhiệm vụ cấp tỉnh Hà Nam.

Về hoạt động sở hữu trí tuệ và công bố, năm 2020 Trung tâm có 02 Giải pháp hữu ích (01 được cấp bằng và 01 được chấp nhận đơn hợp lệ) và 13 bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí và Hội nghị khoa học chuyên ngành. Về công tác đào tạo, năm 2020 Trung tâm có 01 cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, cử 01 cán bộ đào tạo Thạc sĩ tại trường Đại học Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), 01 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh  nghiên cứu viên cao cấp (hạng 1), 02 cán bộ tham gia Lớp cao cấp lý luận chính trị, 02 cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN (đối tượng 4). Tham gia đào tạo cho 03 sinh viên thực tập luận văn tốt nghiệp.

Viện trưởng Nguyễn Phú Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2020, báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết năm 2019 và các đóng góp của cán bộ Trung tâm tại cuộc họp, đại diện cho BCHCĐ Viện – đồng chí Lê Hồng Minh đã chúc mừng những thành tích ấn tượng đạt được của đơn vị trên nhiều mặt công tác, trong đó có các hoạt động công đoàn như chăm lo đời sống, tăng thu nhập cho cán bộ viên chức. Kết luận tại Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Phú Hùng đã phát biểu ghi nhận những thành tích đạt được của Trung tâm trong năm 2020 trên mọi mặt hoạt động, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như phát triển sản phẩm, đẩy mạnh tìm kiếm nguồn thu từ các nhiệm vụ khác cũng như phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết phấn đấu nhằm đạt được các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm