Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN nghiệm thu nhiệm vụ hỗ trợ các làng nghề

Ngày 9/12/2020 vừa qua, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN đã nghiệm thu nhiệm vụ “Liên kết khai thác nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ” thuộc đề án 844.

Năm 2020 là một năm đầy biến động không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới. Dịch Covid 19 từ cuối năm 2019 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong năm 2020. Cho đến nay, dịch bệnh này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động của nhiệm vụ, đặc biệt là các hoạt động hội thảo, đào tạo ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện của nhiệm vụ khá tốt, đáp ứng các yêu cầu đặt ra như trong thuyết minh. Với đối tượng khá đặc thù và khó tiếp cận là các làng nghề, nhóm thực hiện vẫn lựa chọn được một số làng nghề điển hình để khảo sát và trao đổi, hợp tác.

Kết thúc nhiệm vụ, nhóm thực hiện đã 2 tổ chức được 2 hội thảo khoa học, 5 hội thảo tham vấn, 2 khoá đào tạo nâng cao năng lực, huấn luyện các nhóm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, 1 bộ tài liệu đào tạo năng lực, huấn luyện các nhóm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, 1 mô hình phát triển các doanh nghiệp theo nhóm ngành dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, 2 hội thảo kết nối, 1 Demoday. Các sự kiện có sự tham gia của gần 1000  lượt khách. Ngoài ra, nhóm còn kết nối được 40 doanh nghiệp thuộc các làng nghề tại Việt Nam. Đặc biệt, nhóm đã kết nối đầu tư cho 10 doanh nghiệp lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Tổng mức đầu tư cam kết 360.000 USD.

Sự kiện kết nối, cũng là sự kiện cuối cùng của nhiệm vụ, diễn ra vào tháng 8/2020

Nhiệm vụ đã tạo ra và kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hỗ trợ các làng nghề bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại làng nghề, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp làng nghề, các tổ chức trung gian và môi giới đổi mới sáng tạo, các tổ chức quản lý nhà nước và các tổ chức nghiên cứu và đổi mới công nghệ.

Các doanh nghiệp tại các làng nghề có cơ hội nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thông qua các hội thảo và các khóa đào tạo mà nhiệm vụ đã tổ chức mà vẫn duy trì và gìn giữ được các giá trị văn hóa địa phương.

Nhiệm vụ đã giúp kết nối và tìm kiếm những đối tác phù hợp và đổi mới để nâng cao khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, nhóm thực hiện cũng đã kết nối các doanh nghiệp với các tổ chức quốc tế để phát triển thị trường cho các sản phẩm này tại Nhật Bản.

Một trong những hội thảo tại các làng nghề của nhiệm vụ, với sự tham gia của các nghệ nhân, chuyên gia, các doanh nghiệp tại làng nghề và các bạn trẻ

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các làng nghề truyền thống đóng vai trò rất quan trọng nhưng bảo thủ và chậm thay đổi cũng như chậm cập nhật công nghệ mới. Với những hoạt động đã thực hiện của nhiệm vụ, các làng nghề truyền thống có cơ hội bắt kịp các trào lưu đổi mới sáng tạo, công nghiệp 4.0 trên thế giới và có thể mở cửa mạnh, thực sự kết nối với các mô hình kinh doanh mới trên thế giới nhưng vẫn giữ được các trụ cột văn hóa của mình.

Với những gì nhiệm vụ đã làm được, đây sẽ là cơ sở, là nguồn dữ liệu ban đầu để nhóm thực hiện có thể có những hoạt động, phương hướng tiếp theo nhằm hỗ trợ được tối đa các đối tượng này.

Nguồn: Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN