Chi bộ Trung tâm Sinh học thực nghiệm tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 12/01/2023, Chi bộ Trung tâm Sinh học thực nghiệm trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Hà Thị Dung. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Huy Công – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm.
Lễ kết nạp Đảng viên mới được tổ chức theo đúng nghi thức quy định trong điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. Sau phần đọc đơn xin vào Đảng của quần chúng Hà Thị Dung và 02 đảng viên hướng dẫn đọc phần giới thiệu kết nạp đảng, đồng chí Bí thư Chi bộ Trần Bảo Trâm công bố Quyết định kết nạp Đảng viên và chúc mừng đồng chí Hà Thị Dung đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh sự ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua của đồng chí Dung, đồng chí Bí thư cũng đề nghị đồng chí Dung tiếp tục phát huy, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn trong thời gian tới khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.


(Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp đảng cho Đảng viên Hà Thị Dung)

Sau khi nhận quyết định kết nạp Đảng viên dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ và đại biểu, đồng chí Dung đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyện quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

(Đồng chí Hà Thị Dung đọc lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp)

Phát biểu tại Lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Huy Công chúc mừng và tặng hoa đảng viên mới Hà Thị Dung. Đồng thời đồng chí Công cũng xác định rõ đồng chí Dung cần tiếp tục nâng cao ý thức nêu gương, giữ vững niềm tin đối với Đảng, chủ động hơn nữa trong công việc và trong cuộc sống, phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, cũng như phát huy hơn nữa phẩm chất đạo đức của người Đảng viên, năng lực chuyên môn để góp phần xây dựng Chi bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm ngày càng vững mạnh.

(Đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Lễ kết nạp Đảng viên mới)

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm