Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM tham dự Hội thảo Khoa học Công nghệ với chủ đề “Bảo vệ môi trường và Phục hồi sinh thái”

Sáng ngày 15/11/2021, tại Trường đại học Sư phạm TP. HCM đã tổ chức hội thảo khoa học theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến về chủ đề  “Bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái” với sự tham gia của các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học như: Trường đại học Sư phạm TP. HCM, Trường đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM, Trường đại học Sài Gòn, Viện Sinh học Nhiệt đới, Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM . . . .
Mở đầu buổi hội thảo, TS. Phạm Văn Ngọt – Trường đại học Sư phạm TP HCM, báo cáo tổng quan về thực trạng ô nhiễm môi trường, tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống của người dân. Tất cả đều nhìn nhận rằng, ô nhiễm môi trường sống đang là thách thức cho sự phát triển của nhân loại ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, do vậy việc đưa ra các giải pháp để bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái là điều cấp bách hơn bao giờ hết. Tiếp đó, các nhà khoa học đã trình bày các báo cáo tham luận và giới thiệu các công nghệ trong việc giảm thiểu tác hại ô nhiễm môi trường sống như: công nghệ xử ký rác thải sinh hoạt; công nghệ tái chế phụ phẩm nông nghiệp; các nghiên cứu về giảm thiểu khí nhà kính; các giải pháp phục hồi hệ sinh thái. . . .

(đầu cầu Trường đại học Sư phạm TP. HCM)

Tham gia hội thảo, Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM đã đóng góp ba bài báo khoa học gồm:
1.    Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến khả năng tạo chồi in vitro của cây xáo tam phân Paramignya trimera (Oliv. Guillaum)
2.    Đánh giá khả năng kết hợp của Nacen đồng và Amistar Top 325SC trong việc trị nấm Colletotrichum gloeosporioides gây bệnh thán thư trên cây ớt (Capsicum frutescens L.)
3.    Tác động của ngộ độc sắt trong dung dịch dinh dưỡng Yoshida ở các thời điểm khác nhau đến khả năng sinh trưởng của giống lúa IR 50404.
Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM mong muốn truyền tải đến hội nghị sự cần thiết trong việc bảo tồn, gìn giữ phát triển nguồn gen bản địa cây xáo tam phân Paramignya trimera (Oliv. Guillaum) ngoài tự nhiên; sự cần thiết trong việc hạn chế sử dụng thuốc hoá học độc hại trong canh tác nông nghiệp và canh tác lúa trong điều kiện ngộ độc sắt thích ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Kết thúc hội thảo đơn vị tổ chức Trường đại học Sư phạm TP. HCM đã đưa ra những thông điệp về việc cần thiết phải giáo dục ý thức người dân trong việc tôn trọng tự nhiện, bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái trong đó nhấn mạnh đến việc phải đưa các kiến thức về môi trường vào chương trình dạy học trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam.

(Các đại biểu tham gia Hội thảo)

Nguồn: Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM