Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ tổ chức Đại hội Công đoàn Khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-CĐB ngày 11/8/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và công nghệ; Kế hoạch số 05/KH-CĐV của Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ ngày 20/02/2023 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028.
Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện Ứng dụng công nghệ, ngày 07/6/2023 Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu khóa IX, nhiệm kỳ 2023 -2028, nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các mặt hoạt động công tác nhiệm kỳ vừa qua và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tới dự Đại hội có Đỗ Xuân Ngọc, Ủy viên Ban thường Vụ, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Đặng Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Giang Mạnh Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ, các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đại biểu đại diện công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ.
(Đồng chí Cung Hồng Kiên, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, kéo dài 2023 đọc báo cáo trước Đại hội)
Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 kéo dài 2023, phương hướng nhiệm vụ khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020, kéo dài 2023.
Theo báo cáo trong giai đoạn 2015-2023, Công đoàn Viện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện; Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; sự phối hợp thường xuyên có hiệu quả của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện đối với hoạt động của các tổ chức công đoàn. Công đoàn Viện đã phát huy tốt vai trò của người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; tham gia quản lý và tuyên truyền vận động, giáo dục người lao động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mặc dù gặp khó khăn về sự thay đổi nhân sự cũng như chịu tác động của đại dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình Công đoàn Viện đã đạt được nhiều thành tích trong việc tham gia xây dựng chính sách, quy chế quản lý phối hợp cùng lãnh đạo chuyên môn chăm lo đời sống, vật chất, cải thiện thu nhập cho CBVCLĐ, đoàn viên công đoàn; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động và trong các hoạt động phong trào. Kết quả trong giai đoạn qua đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng như:
– Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ nhiều lần khen thưởng: Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng cơ quan; Giấy khen Giỏi việc nước- đảm việc nhà cho nữ đoàn viên.
– Công đoàn Viên chức Việt Nam: Cờ thi đua cho Công đoàn Viện Viện Ứng dụng công nghệ năm 2018, 2022; Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh” năm: 2015, 2016, 2017; 2019; 2020; 2021.
– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Bằng khen cho Tập thể Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ năm 2021; Bằng khen cho cá nhân xuất sắc: 02 lượt.
Đại hội đã được nghe các ý kiến đóng góp của công đoàn viên về báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành.
(Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Đại hội)
Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Ngọc – Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ trong nhiệm kỳ 2015-2020, kéo dài 2023. Kết quả đó là đóng góp to lớn cho thành công chung trong công tác công đoàn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ là tổ chức đoàn kết và toàn diện đã thể hiện rất tốt vai trò của tổ chức Công đoàn từ công việc chuyên môn đến các hoạt động phòng trào, đồng thời đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên; xây dựng Công đoàn bộ phận vững mạnh; đổi mới nội dung, các hình thức sinh hoạt; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật lao động, nội quy, quy định của cơ quan, xây dựng và hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể của Ban Chấp hành Công đoàn, đặc biệt tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã nêu ra các giải pháp, mục tiêu tập trung vào người lao động, làm sao người lao động có môi trường làm việc tốt hơn, có không khí, khí thế tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đất nước; đồng chí mong muốn rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những cán bộ, đoàn viên công đoàn có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, lý luận chính trị, trình độ chuyên môn bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.
(Đồng chí Đỗ Xuân Ngọc – Ủy viên Ban thương vụ, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Công đoàn Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo Đại hội)
Tại Đại hội đồng chí Hoàng Ngọc Nhân, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Ứng dụng công nghệ đánh giá cáo và chúc mùng Công đoàn Viện đã đạt được những kết quả trong giai đoạn qua, đồng chí mong rằng Ban chấp hành Khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 phân tích kỹ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn để đưa ra phương hướng hoạt động hiệu quả cao, đồng thời đồng chí thay mặt Ban Lãnh đạo Viện cam kết sẽ ủng hộ, đồng hành cùng với Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
(Đồng chí Hoàng Ngọc Nhân, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Ứng dụng công nghệ phát biểu tại Đại hội)
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Giang Mạnh Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, tiếp thu những chỉ đạo, hoạt động của cấp trên nhất là trong việc có ý kiến nhận xét, giới thiệu cho tổ chức Đảng những công đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời cũng đã tuyên truyền, động viên quần chúng có những nhận biết sâu sắc để trở thành đảng viên, qua đó xây dựng được Chi bộ, Đảng bộ vững mạnh, đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ tới Công đoàn Viện cần phải phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền để xây dựng kế hoạch tuyên truyền đa dạng, phong phú, sâu sắc hơn, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chuyên đề.
(Đồng chí Giang Mạnh Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ phát biểu chỉ đạo Đại hội)
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Cung Hồng Kiên tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí và hứa sẽ xây dựng chương trình hành động đưa vào phương hướng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.
Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028.
(Ban Chấp hành Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội)
Sau thời gian làm việc khẩn trương, liên tục, Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.
(Toàn cảnh cảnh Đại hội)
Nguồn Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ