Đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh Hà Nam về trồng và chế biến tinh dầu Trầu không

Căn cứ Quyết định số: 566/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam ký ngày 29/4/2022, ngày 18/5/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam đã tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh Hà Nam: “Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và chế biến tinh dầu Trầu không (Piper betle L.) tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam”, do Viện Ứng dụng công nghệ chủ trì và ThS. Nguyễn Thị Hiền – cán bộ Trung tâm Sinh học thực nghiệm làm chủ nhiệm đề tài.
Tham dự buổi họp về phía Hội đồng khoa học có ông Nguyễn Đức Vượng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam làm chủ tịch, ông Nguyễn Tất Nhiên – Giám đốc Sở KH&CN Hà Nam làm phó chủ tịch, cùng 7 thành viên hội đồng là các chuyên gia/nhà quản lý trong lĩnh vực liên quan. Về phía đại biểu tham dự có đại diện các phòng chuyên môn của Sở KH&CN Hà Nam, đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ có ông Giang Mạnh Khôi – Phó Viện trưởng và bà Trần Thị Hồng Minh – Giám đốc Ban Kế hoạch tài chính, Viện Ứng dụng công nghệ.

(Ông Nguyễn Đức Vượng – Chủ tịch Hội đồng khoa học điều hành cuộc họp)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mặc dù gặp khá nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID 19 (năm 2019 – 2020) nhưng nhóm thực hiện đề tài đã rất nỗ lực trong cả công tác nghiên cứu cũng như hoạt động triển khai tại địa phương để có thể hoàn thành tốt các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt. Một số kết quả thu được bước đầu có nhiều triển vọng ứng dụng như (i) xây dựng được mô hình vườn giống 360m2 lưu giữ 05 mẫu giống Trầu không thu thập được ở 3 miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam; và mô hình trồng Trầu không 5000m2 cho năng suất đạt 15,5 tấn/ha/năm (từ năm thứ 2) tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, (ii) xây dựng được mô hình chiết tách tinh dầu Trầu không quy mô 50 kg/mẻ, với chất lượng tinh dầu thu được có hàm lượng m-eugenol và eugenol acetate đạt trên 30%. Về mặt khoa học, đề tài đã công bố được 02 bài báo: “Nghiên cứu kĩ thuật giâm hom cây Trầu không (Piper betle L.) tại Duy Tiên, Hà Nam” (Kỷ yếu Hội nghị CNSH toàn quốc năm 2020, trang 516-520) và “Chemical compositions and Anti-malassezia properties of Vietnamese Mentha arvensis and Piper betle essential oils” (International Journal of Agricultural Technology, 17(4): 1619-1630) thuộc danh mục Scopus.

(Mô hình trồng Trầu không tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Kết thúc buổi họp, tất cả các thành viên Hội đồng đều đánh giá các nội dung thực hiện đã hoàn thành đầy đủ theo yêu cầu đặt hàng và nhất trí nghiệm thu đề tài, đồng thời cũng đề xuất cần có thêm những kiến nghị về hướng phát triển các sản phẩm tiếp theo để cây Trầu không có thể trở thành một đối tượng cây trồng đa dụng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cho người dân địa phương.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm