Hướng tới triển khai chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới tại Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cao Bằng

Ngày 16 tháng 11 năm 2022, Đoàn công tác của Viện Ứng dụng công nghệ đã có buổi làm việc với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cao Bằng về “Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025” theo Quyết định số 924/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ Tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Hoàng Đình Đà, Giám đốc phụ trách Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cao Bằng (Trung tâm) chia sẻ kinh nghiệm; một số nội dung đã và đang triển khai tại Trung tâm; theo đó Cao Bằng tiếp tục triển khai cung cấp nước sạch cho người dân, gắn với xử lý chất thải trong sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực nông thôn.
Cũng tại buổi làm việc các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm, mô hình, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; ông Nguyễn Huy Công đại diện Đoàn công tác của Viện Ứng dụng công nghệ đề xuất 02 nội dung có thể thực hiện trong thời gian tới đây:
(1) Xây dựng Cổng thông tin điện tử tưởng tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân. Theo đó người dân dễ dàng truy cập cổng thông tin từ máy vi tính, thiết bị di động có kết nối internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về nước sạch và môi trường; Cơ quan quản lý nhà nước lắng nghe, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận liên quan trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.
(2) Xây dựng Hệ thống giám sát, điều khiển cung cấp nước sạch dùng công nghệ thông tin và truyền thông đầu cuối (ICT): Hệ thống giám sát được tình trạng sự cố đường ống gây thất thoát nước. Giám sát được lưu lượng nước cần dùng tại các cụm dân cư, giám sát được nhu cầu sử dụng nước trong ngày theo thời gian thực. Kiểm soát chất lượng nước trong quá trình sản xuất, quá trình cung cấp đến người sử dụng…
Kết thúc buổi thảo luận ông Hoàng Đình Đà mong muốn hai cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin, khảo sát nhu cầu, xem xét khả năng đáp ứng, xây dựng chi tiết nhiệm vụ để báo cáo cấp thẩm quyền và tiến tới thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học