Phát huy “Đoàn kết – Sáng tạo – Hiệu quả”, Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức thành công HNCBVC năm 2020

Sáng ngày 25/12/2020, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020.

Tham dự Hội nghị có: Ông Nguyễn Phú Hùng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; Ông Giang Mạnh Khôi – Phó Viện trưởng;  Ông Trần Xuân Hồng – Nguyên Viện trưởng, Ông Cung Hồng Kiên – Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Viện và 120 đại biểu đại diện cho CBVC của Viện. Hội nghị vinh dự được đón tiếp Đại diện Công đoàn Bộ KH&CN tới dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2020

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đại biểu CBVC năm 2020 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC 2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2020; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2020

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho CBVC trong cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

PGS. TS. Mai Anh Tuấn, Giám đốc Phòng Thí nghiệm MEMS/NEMS báo cáo tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã nhất trí thông qua các nội dung của Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2021 với các nội  dung chính như sau:

Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của đơn vị năm 2021:

  • Triển khai, chấp hành nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động năm 2021 của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Bộ KH&CN và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt định hướng nghiên cứu phát triển Viện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.
  • Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Lãnh đạo của Viện và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện theo các nội dung của Đề án phát triển nguồn nhân lực của Viện. Xem xét, kiện toàn bộ máy tổ chức của Viện và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp các quy định hiện hành.
  • Tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, cụ thể hóa đề xuất dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Viện. Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt, hiệu quả các dự án tăng cường trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm, tăng cường nguồn lực máy móc, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu. Tổ chức khai thác vận hành phòng thí nghiệm MEMS/NEMS tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Xây dựng phương án khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của Viện.
  • Thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch công tác năm 2021 được Lãnh đạo Bộ giao. Triển khai các nhiệm vụ KH&CN các cấp đảm bảo chất lượng và tiến độ. Thực hiện có chất lượng công tác xây dựng kế hoạch năm 2022 với chủ trương tăng cường khai thác nhiệm vụ KH&CN từ các chương trình quốc gia và từ nhiều nguồn kinh phí khác ngoài Bộ KH&CN, đặc biệt từ nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.
  • Tập trung chỉ đạo công tác thị trường, trong đó chú trọng phát triển thị trường KH& Tiếp tục chủ động nỗ lực tìm kiếm nhu cầu, định hướng thị trường sản phẩm, chỉ đạo thực hiện các nghiên cứu và triển khai ứng dụng đạt kết quả tốt.
  • Tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị chức năng trong Bộ, các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, các Sở KHCN địa phương, doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao uy tín của Viện và thu hút hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên môn.

Hội nghị CBVC năm 2020 đã thống nhất lựa chọn và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm có 07 thành viên.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ đã phát động phong trào thi đua năm 2021 và kêu gọi toàn thể CBVC Viện phát huy truyền thống sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, tinh thần đoàn kết nhất trí ra sức phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ