Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Ứng dụng Công nghệ

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Ứng dụng Công nghệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 và triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn lần 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Viện Ứng dụng Công nghệ. Thông tin như sau:

–       Danh sách thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham dự vòng 2.
–       Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2: 10/3/2022.
Chi tiết tại văn bản đính kèm (xem tại đây).