Trung tâm Công nghệ Laser chuyển giao thiết bị, công nghệ và đào tạo ứng dụng Laser trong Y tế.

Ngày 31/5, tại Thanh Hóa, Trung tâm Công nghệ Laser phối hợp Bệnh viện Da Liễu Thanh Hóa tổ chức chuyển giao thiết bị, công nghệ và đào tạo cho cán bộ nhân viên Bệnh viện Da liễu Thanh hóa.
Theo đó Trung tâm Công nghệ Laser đã bàn giao 02 thiết bị Laser Y tế He-Ne HL 1100S với các thông số kỹ thuật chính:

Ngay sau khi bàn giao; Trung tâm Công nghệ đã tổ chức Lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng Công nghệ Laser He – Ne trong điều trị bệnh và hướng dẫn sử dụng thiết bị cho 28 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa, giúp các cán bộ của Bệnh viện tiếp cận sử dụng máy đúng phương pháp cũng như trao đổi các thắc mắc của các cán bộ Bệnh viện.

(Lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng Công nghệ Laser He- Ne trong điều trị bệnh và hướng dẫn sử dụng thiết bị Laser Y tế He-Ne HL 1100S)

Trung tâm Công nghệ Laser hy vọng rằng các trang thiết bị được cung cấp sẽ được các cán bộ bệnh viện sử dụng đúng theo hướng dẫn, góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa.

(Cán bộ Bệnh viện Da liễu Thanh Hoá nghiệm thu thiết bị)

(Cán bộ Bệnh viện Da liễu Thanh Hoá đã tham gia Lớp đào tạo)

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Laser