Trung tâm Sinh học thực nghiệm hợp tác nghiên cứu và ứng dụng KH&CN với Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Sakan Việt Nam

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cũng như tìm kiếm các nguồn lực xã hội, đặc biệt là từ các doanh nghiệp để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là hướng đi được Trung tâm Sinh học thực nghiệm chú trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp.

Đoàn cán bộ Trung tâm Sinh học thực nghiệm thăm và làm việc với Công ty Visakan

Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Sakan Việt Nam (Visakan) thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Hùng Nhơn, có nhà máy tại Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ (xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) chuyên sản xuất các sản phẩm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, các chế phẩm sinh học. Doanh nghiệp hiện có trên 200 sản phẩm được cấp phép lưu hành trên thị trường nội địa, với đối tác là các công ty thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi thú y, thú y thủy sản với chiến lược phát triển mô hình “từ trang trại đến bàn ăn”.

Đoàn lãnh đạo Công ty Visakan thăm và ký biên bản ghi nhớ tại Trung tâm Sinh học thực nghiệm

Trên cơ sở đồng quan điểm phải đưa KH&CN ứng dụng phát triển các sản phẩm dinh dưỡng động vật và thức ăn chăn nuôi an toàn, Trung tâm Sinh học thực nghiệm và Công ty Visakan đã ký Biên bản thoả thuận hợp tác về nghiên cứu phát triển KH&CN với mục tiêu hợp tác toàn diện trong các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển và thương mại hóa sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm