Trung tâm Sinh học thực nghiệm tổ chức Seminar khoa học kết quả thực tập cho sinh viên Đại học Polytech Lille (Pháp)

Ngày 07/7/2023, Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã tổ chức buổi seminar kết quả thực tập của sinh viên Luane Pieau – sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Polytech Lille (Pháp).

(Bài báo cáo được trình bày tại buổi seminar)

Trong 10 tuần thực tập tại Việt Nam, được sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo Viện Ứng dụng công nghệ, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của TS. Lê Thị Hoàng Yến và sự hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ tại Trung tâm Sinh học thực nghiệm, sinh viên Luane đã được thực hành các hoạt động nghiên cứu khoa học: (1) đi thực địa thu thập mẫu tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội), khu Non Nước Cao Bằng, khu Bảo tồn thiên nhiên Hương Sơn (Hà Tĩnh); (2) phân lập và phân loại các loài nấm dựa vào phân tích hình thái học kết hợp với phân tích trình tự gen rDNA vùng ITS để đánh giá đa dạng sinh học nấm lớn tại các khu vực điều tra.
Kết quả đánh giá hình thái sơ bộ đã phân loại được 35 mẫu nấm dược liệu trong 64 mẫu nấm thu thập, đồng thời tiến hành phân lập được 28 chủng nấm dược liệu. Báo cáo cũng cho thấy tính đa dạng về các loại nấm dược liệu tại các địa điểm khảo sát như Linh chi (Ganoderma), nấm Hương (Lentinus), Vân chi (Tremates), Thượng hoàng (Phellinus)…, trong đó Hương Sơn (Hà Tĩnh) đa dạng nhất với số mẫu thu được đạt 25 trên tổng số 35 mẫu nấm dược liệu. Các mẫu nấm đã phân lập tiếp tục được định danh tới loài bằng phương pháp giải trình tự gen vùng ITS của rDNA.

(Toàn cảnh buổi seminar khoa học)

Các kết quả đạt được cho thấy trong một thời gian ngắn, với sự nỗ lực, tập trung học tập và sáng tạo trong nghiên cứu đã giúp sinh viên Luane thu được một khối lượng kiến thức không nhỏ và hoàn toàn mới tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các cán bộ trong đơn vị thể hiện được năng lực nghiên cứu, phát triển kỹ năng làm việc nhóm và triển khai thực nghiệm. Đồng thời, hoạt động trao đổi sinh viên nước ngoài giúp tăng cường hợp tác và mở rộng quan hệ của Viện Ứng dụng công nghệ với các tổ chức KH&CN, các Viện nghiên cứu và các trường đại học trong nước và quốc tế.

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm