Trung tâm Sinh học thực nghiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu nguồn gen Nghệ trắng (Curcuma aromatica Salisb.)”

Nghệ trắng (Curcuma aromatica Salisb.) là loài dược liệu quý, đa công dụng, được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ….và là nguồn nguyên liệu quý cho ngành mỹ phẩm. Để làm chủ nguồn cây giống gốc có tính ưu việt, khả năng thích nghi và hoạt chất cao, đáp ứng được nhu cầu cây giống của thị trường, tháng 11/2021, Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã được Viện Ứng dụng công nghệ giao tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen: “Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu nguồn gen Nghệ trắng (Curcuma aromatica Salisb.)”- Mã số nhiệm vụ: NVQG-2021/DA.07. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc khảo sát, thu thập mẫu giống tại 6 vùng phân bố trong tự nhiên là Cao Bằng, Yên Bái, Quảng Ninh, Quảng Bình, Phú Yên và Gia Lai. Các mẫu giống đã được định danh và đánh giá đặc điểm nông sinh học tại vườn giống gốc thuộc khu trồng dược liệu của đơn vị phối hợp thực hiện là Công ty Cổ phần Đông dược Thuận Thiên Đường (thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

(Mẫu giống Nghệ trắng thu thập tại 6 vùng phân bố tự nhiên ở Việt Nam)

Hiện tại vườn giống Nghệ trắng của dự án đã phát triển tốt trên diện tích 3.000 m2 với 6.000 cây giống, đủ đáp ứng cho các nội dung nghiên cứu tiếp theo như kế hoạch cũng như tiến tới đạt được mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng được mô hình sản xuất giống và dược liệu Nghệ trắng bản địa của Việt Nam định hướng làm nguyên liệu cho ngành dược mỹ phẩm.

Vườn giống Nghệ trắng triển khai trồng tại Tp. Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm