Cán bộ của Viện Ứng dụng Công nghệ vinh dự được nhận khen thưởng cấp nhà nước năm 2021

Ngày 12/10/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra thông báo công bố Quyết định khen thưởng cấp nhà nước năm 2021 cho các Tổ chức và Cá nhân tiêu biểu năm 2021, cụ thể:

A. Chủ tịch nước khen thưởng
Quyết định số 1388/QĐ-CTN ngày 30/7/2021 về việc tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Phạm Thị Vân Anh Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

B. Thủ tướng Chính phủ khen thưởng
I. Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 01/7/2021 và số 1647/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 05 tập thể:
1. Cục Sở hữu trí tuệ;
2. Văn phòng Bộ;
2. Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước;
3. Trung tâm Công nghệ thông tin;
4. Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

II. Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 02/7/2021; 1046/QĐ-TTg ngày 01/7/2021 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 04 cá nhân:
1. Tập thể: Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
2. Cá nhân:
– Ông Nguyễn Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ, Viện Ứng dụng công nghệ;
– Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
– Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;
Bà Phạm Thị Mỹ Phương, Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng.

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ