Cán bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu nhận học bổng Chương trình đào tạo Tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF)

Với mục tiêu “hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao cho quốc gia, vừa qua, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) đã tổ chức lễ công bố học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2020, và nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuyến, hiện đang là viên chức, nghiên cứu viên, công tác tại Trung tâm Công nghệ Vật liệu đã vinh dự giành được học bổng Chương trình đào tạo tiến sĩ trong nước của VinIF với đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực hóa học. Trong đó hướng nghiên cứu đăng ký của nghiên cứu sinh cũng là một trong những hướng phát triển công nghệ của đơn vị giai đoạn 2020-2025 và hiện là một trong những nội dung đã được đưa vào kế hoạch thực hiện của nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2021.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuyến tham dự lễ công bố trao học bổng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước năm 2020 của Quỹ đổi mới sáng tạo VinIF

Để có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của cá nhân viên chức còn có sự đồng hành và hỗ trợ của đơn vị trong việc định hướng nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ. Hoạt động hỗ trợ, khuyến khích, tạo mọi điều kiện công tác cho đội ngũ cán bộ, chủ động và mạnh dạn cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn, chương trình đào tạo tiến sĩ, trong đó có gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị, để tự nâng cao trình độ cũng chính là một trong những giải pháp cơ bản mà Trung tâm Công nghệ Vật liệu đã và đang thực hiện để đạt được những mục tiêu đề ra theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2023 của mình. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tuyến, cùng với hai cán bộ trẻ khác, Thạc sĩ Đặng Thảo Yến Linh và Thạc sĩ Vũ Hoài Trang là 03 nghiên cứu viên đã được tuyển chọn và tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm Công nghệ Vật liệu thông qua kỳ thi tuyển dụng viên chức của Viện Ứng dụng Công nghệ năm 2020. Các cán bộ này đều tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo tiên tiến trong nước (tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội) và nước ngoài (tại Hàn Quốc), hiện đều được lựa chọn tham gia nhóm nghiên cứu mạnh và sẽ là nòng cốt thực hiện các hướng nghiên cứu chủ chốt của trung tâm trong thời gian tới như vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu ứng dụng trong in 3-D và chế tạo cộng sản phẩm nhựa kỹ thuật, vật liệu màng lọc trong xử lý nước và ứng dụng y sinh;  công nghệ cho phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lễ ký hợp đồng làm việc và giao nhiệm vụ đối với viên chức được tuyển dụng năm 2020 tại Trung tâm Công nghệ Vật liệu

Với những kết quả bước đầu về phát triển nguồn nhân lực đã đạt được trong năm 2020, Trung tâm Công nghệ Vật liệu tin tưởng rằng việc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được đưa ra một cách kiên trì, nghiêm túc và sáng tạo, có đột phá, cũng như tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện của Viện sẽ giúp đơn vị đạt được mục tiêu của đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2023 định hướng đến 2025 cả về lượng và chất.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Vật liệu