Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ do Trung tâm Sinh học Thực nghiệm chủ trì thực hiện năm 2019 – 2020

Ngày 04/12/2020, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm – Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ (2019-2020) “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu sáng đèn LED nhằm nâng cao năng suất và hàm lượng tinh dầu cây Bạc hà Mentha arvensis L.do TS. Phan Xuân Bình Minh làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Trần Minh Hợi – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật làm chủ tịch và các chuyên gia đến từ Viện Dược liệu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham dự buổi nghiệm thu còn có đại diện Lãnh đạo Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, đại diện Ban Kế hoạch Tài Chính – Viện Ứng dụng Công nghệ cùng nhóm cán bộ tham gia đề tài.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Với những kết quả nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm cũng như ứng dụng triển khai công nghệ chiếu sáng đèn LED trong nhân trồng cây Bạc hà ngoài đồng ruộng đã giúp tăng 2,3 năng suất tinh dầu và hàm lượng hoạt chất chính Menthol trong tinh dầu đạt 84,76%, góp phần mở ra hướng cải tiến phương thức trồng Bạc hà ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Mô hình trồng Bạc hà bổ sung chiếu sáng LED  tại huyện Gia Bình (Bắc Ninh)

Đối chiếu các nội dung và sản phẩm đã đăng kí trong Hợp đồng/Thuyết minh nhiệm vụ, tất cả thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá các kết quả thu được của Đề tài đều đạt về số lượng, chất lượng và thông qua việc nghiệm thu cơ sở, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt cho Đề tài được thực hiện nghiệm thu chính thức sau khi nhóm thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo theo ý kiến đóng góp của Hội đồng.

Thông qua quá trình triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu tại địa phương, doanh nghiệp đã giúp nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm cho đội ngũ nhân lực khoa học của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm