Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và hướng dẫn số 64-HD/ĐUV ngày 15/6/2022 của Đảng Ủy Viện Ứng dụng công nghệ hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ, chiều ngày 30/9/202 Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ (Trung tâm) long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.


(Toàn cảnh Đại hội)

Tới dự Đại hội có đồng chí Trần Hùng Thuận, Ủy viên BCH Đảng bộ – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ, đồng chí Nguyễn Phương – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm và toàn thể các đồng chí Đảng viên Chi bộ. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lài thay mặt Chi bộ đọc báo cáo chính trị, tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 Nội dung báo cáo đã nêu rõ về đặc điểm, tình hình chi bộ, những kết quả đạt được cụ thể về các mặt công tác như: công tác chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng đảng v.v… Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng và cấp Ủy cấp trên, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Viện. Các Đảng viên trong chi bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có đủ năng lực, trình độ và nhiệt tình trong công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Trần Hùng Thuận đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời nêu lên những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác, qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí nhấn mạnh Cấp ủy nhiệm 2022 – 2025 xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó tập trung việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của đơn vị và xác định rõ các mảng công tác theo chức năng, nhiệm vụ của điều lệ tổ chức hoạt động mới được Viện ban hành.

(Đồng chí Trần Hùng Thuận- Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ phát biểu chỉ đạo đại hội)

Thay mặt Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ, đồng chí Giang Mạnh Khôi – Bí thư Chi bộ cảm ơn phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Hùng Thuận, tiếp thu và sẽ cùng chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

(Đồng chí Giang Mạnh Khôi- Bí Thư Chi bộ tiếp thu ý kiến và phát biểu tại Đại hội)

Với tinh thần nhất trí cao, nghiêm túc và dân chủ, xem xét lựa chọn đảng viên có đạo đức, năng lực phẩm chất chính trị vững vàng, uy tín và có trình độ chuyên môn tham gia cấp ủy. Thông qua bầu cử, Đại hội đã lựa chọn được đồng chí Trần Hà trúng cử vào chức danh Phó Bí thư Chi bộ và kiện toàn Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

(Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt đại hội)

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025 với kết quả 100% các đồng chí Đảng viên thống nhất và thông qua.Sau một thời gian làm việc tích cực, dân chủ, đoàn kết Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Nguồn: Trung tâm ƯTCN & DN KHCN