Chi bộ Trung tâm Công nghệ vật liệu tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/ĐUV ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng uỷ Viện Ứng dụng công nghệ về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ, sáng ngày 30/9/2022, Chi bộ Trung tâm Công nghệ vật liệu long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với sự có mặt của toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Giang Mạnh Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ. Đại hội được diễn ra với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả”, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

(Toàn cảnh Đại hội)

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu qua việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đại hội cũng thông qua Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, báo cáo đã đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những nhược điểm và tồn tại của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Giang Mạnh Khôi đã biểu dương những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời góp ý để chi bộ bổ sung, hoàn thiện các văn kiện, cũng như có những ý kiến chỉ đạo sát sao giúp Chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

(Đồng chí Giang Mạnh Khôi- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Qua bầu cử, đồng chí Chu Xuân Quang, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm được bầu làm Bí thư và đồng chí Tưởng Thị Nguyệt Ánh, Trưởng phòng Phòng Công nghệ Vật liệu tổ hợp tái đắc cử cấp ủy với chức danh Phó Bí thư.

(Cấp ủy khóa mới ra mắt Đại hội)

Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên của chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

(Đảng viên của chi bộ chụp ảnh lưu niệm sau Đại hội)

Nguồn: Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu