Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ Tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023

Thực hiện Công văn số 98-CV/ĐUV ngày 25/11/2022 của Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và Tổng kết công tác Đảng năm 2022, sáng ngày 15/12/2022, Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN (Chi bộ) đã tổ chức đánh giá, kiểm điểm và xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên và Tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023.

(Toàn cảnh hội nghị)

Chi bộ đã nghiêm túc tiến hành công tác đánh giá, kiểm điểm và xếp loại chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2022 theo đúng quy định, có liên thông với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức trong đơn vị. Kết quả tự đánh giá, xếp loại chất lượng Chi bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 100% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Chi bộ cũng đã biểu quyết nhất trí đề nghị khen thưởng 01 đồng chí đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Tại Hội nghị,đồng chí Giang Mạnh Khôi, Bí thư Chi bộ đã báo cáo tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. Báo cáo thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chi bộ, của Cấp ủy đã giúp Trung tâm hoàn thành tốt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022. Chi bộ Trung tâm cũng đã đạt được một số kết quả nổi bật như: đã tiến hành đổi tên thành Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN theo quyết định số 19-QĐ/ĐUV ngày 19/9/2022 của Đảng ủy Viện; đã tiến hành Đại hội Chi bộ và kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.

(Chi bộ tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo)

Tham dự Hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Phương, Phó giám đốc phụ trách trung tâm cũng báo cáo tóm tắt các thành tích nổi bật của đơn vị, Tiến sỹ Nguyễn Phương cảm ơn đồng chí Giang Mạnh Khôi, Bí thư Chi bộ đã luôn quan tâm chỉ đạo các hoạt động chung của đơn vị và mong muốn đồng chí Bí thư cùng Chi bộ quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ trẻ trong công tác Đảng cũng như các công tác khác của Chính quyền.

Thảo luận và báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2023, các đảng viên kiến nghị Chi bộ tăng cường quan tâm chỉ đạo xây dựng định hướng phát triển của Trung tâm nhất là các định hướng ươm tạo công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp; triển khai hiệu quả khu ươm tạo của Trung tâm tại thị trấn Bần, Hưng Yên.

Trước khi kết thúc hội nghị, Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi bộ năm 2023. Với tinh thần làm việc tập trung và trách nhiệm, Hội nghị tổng kết công tác Đảng Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN đã thành công tốt đẹp.

Nguồn: Trung tâm ƯTCN & DNKHCN