Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu

Thực hiện công văn số 98- CV/ĐUV ngày 25/11/2022 của Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và tổng kết công tác Đảng năm 2022. Được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ, sáng ngày 21/12/2022 Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Chi bộ.
Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ có đồng chí Trần Hùng Thuận, Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ, Phó Viện Trưởng Viện ứng dụng công nghệ và đại biểu khách mời là đại diện các tổ chức chính trị-xã hội cùng những quần chúng ưu tú của Chi bộ đã được công nhận cảm tình đảng.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Hội nghị diễn ra với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác. Toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ để tiếp tục đưa Trung tâm Công nghệ Vật liệu phát triển mạnh mẽ, bền vững.
Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023 của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu, do đồng chí Chu Xuân Quang, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm trình bày.

(Đồng chí Chu Xuân Quang trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023)

Năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu nhiệm kỳ 2020 – 2022. Mặc dù còn gặp phải một vài khó khăn, song với sự quan tâm của Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Cấp ủy cùng với sự nỗ lực của toàn Chi bộ đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ và đơn vị trong năm 2022. Kết quả được thể hiện thông việc đơn vị đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ KH&CN với chất lượng chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu đã đăng ký; hoạt động dịch vụ KH&CN và triển khai thị trường đạt doanh thu vượt chỉ tiêu đặt ra; có 06 bài báo được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu Hội nghị trong; 05 công bố khoa học trên các tạp chí và hội thảo quốc tế; và đặc biệt có 01 chương sách chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản Elsevie và có 01 công trình được cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích.
Trong năm 2022, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng như:
(1) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
(2) Thường xuyên quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị;
(3) Định kỳ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề năm 2022 “Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.
(4) Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.
(5) Triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị theo Nghị định 120 và được Viện ban hành Điều lệ, tổ chức và hoạt động mới;
(6) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng tập hợp quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
Các đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến đối với Dự thảo báo cáo của Chi bộ với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023.
Thay mặt Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ, đồng chí Trần Hùng Thuận đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh góp phần quan trọng vào thành công chung của Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ. Trong đó, tiếp tục chú trọng vào công tác phát triển nguồn nhân lực, có chủ trương và cách làm tốt trong việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo cấp phòng đã được quy hoạch, có nhiều cách làm hay trong việc phối hợp với tổ chức công đoàn để củng cố truyền thống đoàn kết của đơn vị.

(Đồng chí Trần Hùng Thuận, Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ phát biểu tại Hội nghị)

Đồng chí Chu Xuân Quang, Bí thư Chi bộ cảm ơn đồng chí Trần Hùng Thuận đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và nêu các nội dung cần thực hiện, trong đó nêu rõ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chi bộ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Chi bộ Trung tâm Công nghệ Vật liệu