Chi Đoàn Thanh niên Viện Ứng dụng Công nghệ đạt giải Ba cuộc thi viết về Phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2021

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ nói riêng và cả cộng đồng xã hội không hút thuốc lá. Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 29/12/2021, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức: “Cuộc thi viết về phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2021”. Chi Đoàn Viện Ứng dụng Công nghệ với đại diện là các đoàn viên, cán bộ Trung tâm Công nghệ Vật Liệu đã tham gia cuộc thi.
Bài dự thi của Chi Đoàn đã hoàn thiện 5 câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, với hình thức trình bày đẹp, nội dung phong phú, và đã vượt qua 37 bài dự thi tập thể các đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ đạt Giải Ba chung cuộc.
Dưới đây là một số hình ảnh trích trong bài trình bày tham dự thi của Chi Đoàn Viện.

(Trang bìa bài viết)(Biển hiệu cấm hút thuốc lá phòng làm việc, phòng thí nghiệm và xưởng sản xuất)

Một số hình ảnh buổi Lễ Tổng kết và Trao giải.

(ThS. Phạm Ngọc Khánh, nghiên cứu viên Trung tâm Công nghệ Vật liệu (đứng thứ hai từ bên phải), đại diện Đoàn viên Viện ƯDCN nhận Bằng khen của Ban Tổ chức)


(Các đội tham dự tổng kết và trao giải)

Nguồn: BCH Chi Đoàn Viện