Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sáng 10/12/2021, Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi nhánh – ông Trương Minh Ngọc giám đốc; cùng trưởng các phòng, ban; đại diện công đoàn và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại Tp. Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Trương Minh Ngọc cho biết, năm 2021 đại dịch Covid-19 đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tinh thần của nhân dân TP. HCM và các tỉnh phía nam, gây ra các hệ luỵ nghiêm trọng cản trở sự phát triển của xã hội, ảnh hưởng đến các hoạt động của Chi nhánh. Nhưng với sự quyết tâm đồng lòng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện Ứng dụng Công nghệ, Chi nhánh Viện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.
Giám đốc Trương Minh Ngọc đã báo cáo một số kết quả nổi bật Chi nhánh đạt được trong năm 2021 bao gồm:
– Thứ nhất, về công tác quản lý điều hành: Chi nhánh xây dựng được đội ngũ người lao động đoàn kết, có ý thức kỹ luật cao, tác phong làm việc nghiêm túc, trách nhiệm; công tác tài chính, nhân sự, thi đua khen thưởng thực hiện đúng theo các văn phản quy phạm pháp luật; công tác an ninh, trật tự, phòng cháy cháy nổ đảm bảo tuyệt đối; công tác đối nội, đối ngoại được quan tâm hơn; đời sống cán bộ người lao động đảm bảo trong bối cảnh đại dịch Covid 19 bủa vây.
– Thứ hai, về nghiên cứu khoa học: Chi nhánh hoàn thành 100% kế hoạch nghiên cứu khoa học đặt ra, các đề tài đã được nghiệm thu đúng tiến độ và đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ đánh giá cao, trong đó có 1 đề tài đã được Chi nhánh cho ứng dụng ngay vào sản xuất thực tiễn ngay trong năm 2021.
– Thứ ba, về công tác triển khai ứng dụng sản phẩm khoa học công nghệ: Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19, Chi nhánh Viện tại TP. HCM vẫn đảm bảo doanh số triển khai các sản phẩm khoa học công nghệ đạt 2 tỷ đồng bằng doanh số kỳ vọng đặt ra từ đầu năm 2021.
– Thứ tư, về công tác đào tạo, công bố khoa học, hợp tác nghiên cứu: Chi nhánh đã kết hợp với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. HCM, Đại học Sư phạm TP. HCM tào tạo được 1 Tiến sĩ, và cử 1 Thạc sĩ đi học tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 2 cử nhân đại học. Trong năm 2021, Chi nhánh đã có 5 bài báo khoa học được công bố trên các tạp Chí khoa học Công nghệ và đây cũng là năm đơn vị xúc tiến nhiều hoạt động hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước như: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. HCM, Đại học Hong Kong; Đại học Cần thơ; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM . . .
Theo ông Trương Minh Ngọc, định hướng nghiên cứu phát triển Chi nhánh trong năm 2022 như sau:
– Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu về công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung nghiên cứu các công nghệ vi sinh, công nghệ chiết xuất các sản phẩm tự nhiên phục vụ cấp bách các vấn đề sản xuất nông nghiệp, gia tăng giá trị nông sản, giải quyết các vấn đề về môi trường nông thôn, thích ứng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông cửu Long
– Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu các vấn đề dược liệu, trong đó chú trọng triển khai các nấm dược liệu như linh chi, đông trùng hạ thảo, insulin hỗ trợ phòng trị bệnh tiểu đường trên người
– Thứ ba, đẩy mạnh công tác triển khai các sản phẩm khoa học công nghệ xem đây là then chốt, là vấn đề sống còn của đơn vị; triển khai sản phẩm khoa học công nghệ là chìa khoá duy nhất để phát triển đơn vị và nâng cao đời sống người lao động. Trong năm 2022, sẽ chú trọng nhiều phương thức bán hàng khác nhau trong bối cảnh thích ứng với đại dịch covid19 như bán hàng online, offline
– Thứ tư, đầy mạnh công tác quảng bá hình ảnh đơn vị, tăng cường các mối giao lưu hợp tác về khoa học công nghệ với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước; phối hợp với các nhà khoa học trong và ngoài nước cùng nghiên cứu giải quyết các vấn đề cấp bách của sản xuất thực tiễn tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
– Thứ năm, thí điểm hình thành các nhóm khởi nghiệp, Chi nhánh sẽ tạo cơ chế đặc thù về vốn, cơ sở vật chất, chính sách để khuyến kích hình thành các nhóm khởi nghiệp trong đó chú trọng công tác phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ để từng bước tạo doanh thu phát triển đơn vị theo chiến lược 2021-2025 và tầm nhìn 2030 của đơn vị.
– Thứ sáu, tăng cường công tác đào tạo, đăng báo trên các tạp chí khoa học công nghệ, Chi nhánh sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí trong đó ưu tiên cho các cá nhân sử dụng kết quả đề tài khoa học để học sau đại học, có chính sách khuyến kích động viên các cán bộ nghiên cứu công bố các tài báo khoa học của đơn vị và đây cũng là tiêu chí để đánh giá thi đua cuối năm.
Nhân dịp này, Chi nhánh Viện đã công bố quyết định khen thưởng của Chi nhánh để biểu dương 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với số tiền thưởng từ 2 triệu đến 5 triệu đồng/người và đồng thời Chi nhánh đã kiến nghị Viện Ứng dụng Công nghệ khen thưởng tập thề lao động tiên tiến, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đưa cấp bộ.

(Các cá nhân tiêu biểu năm 2021)

Hội nghị cũng được nghe ông Lê Thanh Bình tổ trưởng tổ công đoàn Chi nhánh báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021 với kết quả thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu của hội nghị đề ra đầu năm 2021, đồng thời Hội nghị cũng biểu quyết cho các chỉ tiêu kế hoạch định hướng công tác năm 2022, cụ thể: phấn đấu 100% cán bộ, viên chức và người lao động Chi nhánh đăng ký học tập theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; nhiệm vụ triển khai sản phẩm khoa học công nghệ; nhiệm vụ đăng báo, đào tạo đại học, sau đại học . . .
Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Chi nhánh Trương Minh Ngọc thay mặt Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Ứng dụng Công nghệ, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của của các đơn vị trong Viện, các đối tác trong và ngoài nước đã hỗ trợ Chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Chi nhánh Viện Ứng dụng Công nghệ tại TP. HCM