Chi bộ Văn phòng Viện ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022

Thực hiện Công văn số 43-CV/ĐUV ngày 30/11/2021 của Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ về việc tổng kết công tác Đảng năm 2021,chiều ngày 13/12/2021 tại Hội trường tầng 7 trụ sở Viện Ứng dụng Công nghệ – 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Viện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022. Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá các hoạt động của cấp ủy cũng như toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng thời tổng kết công tác của Chi bộ năm 2021 và đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022.
Tới dự Hội nghị có đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Bí thư Đảng Ủy – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ; đồng chí Lê Minh Tùng Bí thư Chi bộ Văn phòng Viện, cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên được triệu tập.

(Đồng chí Lê Minh Tùng – Bí thư chi bộ đọc báo cáo tại Hội nghị)

Thay mặt Chi bộ Văn phòng Viện, đồng chí Lê Minh Tùng đọc báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2022. Báo cáo đã nêu bật toàn diện các mặt công tác của Văn phòng như: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành đúng kế hoạch, có chất lượng các nhiệm vụ được giao trong năm;; quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của Chi bộ; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy cấp trên. Đặc biệt quán triệt tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong đó gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” v.v…. Chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm sâu sắc, toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc. Đặc biệt, trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, chỉ ra mặt mạnh, mặt hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đưa ra giải pháp thực hiện, khắc phục trong năm 2022.

(Đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Chi bộ trong năm 2021, đồng chí cũng lưu ý để đạt được những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Chi bộ đề ra năm 2022 toàn thể đảng viên phải tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, sức chiến đấu của Chi bộ, là đầu tàu gương mẫu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm, gắn kết đảng viên để quần chúng noi theo, an tâm công tác trong thời kỳ đổi mới, giai đoạn mới, xây dựng Chi bộ ngày càng lớn mạnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể hàng ngày. Trong thời gian tới chi bộ Văn phòng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và các đảng viên trong Văn phòng cần nhận thức rằng với vị trí việc làm của mình, trong thực thi nhiệm vụ sẽ có nhiều hoạt động, công tác gắn với công tác đảng do vậy các đảng viên cần phải nắm bắt, trau dồi thêm các kiến thức của mình trong công tác này.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Tùng thay mặt toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng cảm ơn đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Viện đã có lời động viên, đồng thời cảm ơn Đảng ủy Viện đã quan tâm chỉ đạo sâu sát trong thời gian qua, Chi bộ Văn phòng mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao hơn nữa của Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện trong thời gian tới và hứa chỉ đạo toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Văn phòng Viện