Chung tay cùng xã hội bảo vệ môi trường thông qua hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đời sống

Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn cuộc sống, tham gia hoạt động đào tạo là một trong những hoạt động đã, đang và tiếp tục được Trung tâm Sinh học Thực nghiệm ưu tiên trong định hướng phát triển. Ngoài việc hợp tác với các trường đại học đào tạo sinh viên, học viên sau đại học ở các ngành mà Trung tâm có thế mạnh như: vi sinh vật học, công nghệ sinh học, khoa học cây trồng, môi trường, hóa sinh…, Trung tâm cũng thực hiện hướng dẫn khoa học cho các nhóm học sinh THPT tham gia các cuộc thi Khoa học kỹ thuật. Từ tháng 6/2020 đến tháng 01/2021, nhóm cán bộ của Trung tâm đã như cung cấp các chủng vi sinh vật (trong bộ sưu tập giống của đơn vị) có hoạt tính phân hủy chất thải rắn và hỗ trợ cho nhóm học sinh Trường PTTH A Hải Hậu thực hiện “Mô hình tạo chế phẩm phân bón hữu cơ vi sinh từ rác thải trường học” – Dự án đã đạt được Giấy khen xuất sắc của Sở GDĐT tỉnh Nam Định trong ngày hội STEM, đồng thời giúp cho các em học sinh hiểu biết và có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường từ ngay từng hành động trong trường học.

Nhóm học sinh Trường PTTH A Hải Hậu giới thiệu dự án “Mô hình tạo chế phẩm phân bón hữu cơ vi sinh từ rác thải trường học” tại cuộc thi STEM tỉnh Nam Định

Bên cạnh đó, nhằm tìm kiếm giải pháp ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào đời sống sản xuất hỗ trợ bà con nông dân ở các vùng nông thôn, ngay trong tháng đầu năm 2021 để cổ động cho phong trào “Chung tay xây dựng các hố rác hữu cơ quy mô hộ gia đình” trong Chương trình nông thôn mới nâng cao tại huyện Hải Hậu (Nam Định), tất cả các hộ dân xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu đã được cung cấp chế phẩm xử lý rác thải hữu cơ do Trung tâm Sinh học Thực nghiệm sản xuất và hướng dẫn thực hiện quy trình ủ rác tại chỗ được bà con đón nhận, có khả năng nhân rộng ra toàn huyện.

Bàn giao và hướng dẫn sử dụng chế phẩm xử lý rác thải hữu cơ tại các hộ gia đình xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu (Nam Định)

Từ những kết quả ban đầu của các nghiên cứu theo hướng ứng dụng xử lý rác giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các chế phẩm vi sinh của Trung tâm đã chứng minh được hiệu quả xử lý và từng bước tiếp cận được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm