Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng công nghệ tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-CĐB ngày 11/8/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 05/KH-CĐV ngày 20/02/2023 của Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ và Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028.
Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ, Chi ủy và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện, từ ngày 13-25/04/2023, Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc đã tổ chức Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các mặt hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028 cũng như bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngày 13/4/2023 Công đoàn Văn phòng Viện là tổ chức được Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ lựa chọn là đơn vị Đại hội điểm cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến ngày 25/4/2023 các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, các Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến tổ chức cuối tháng 5/2023.
Tại các Đại hội, Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023, kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.
Ghi nhận từ các báo cáo đã cho thấy Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, Nghị quyết công đoàn đã đặt ra và phương hướng cụ thể của từng năm trong nhiệm kỳ 2020-2023, Công đoàn các đơn vị đã hoạt động trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch Covid-19; nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất ngày càng nhiều, nhưng tập thể Công đoàn các đơn vị đã rất nỗ lực, cố gắng để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa giữ vững, duy trì các hoạt động công đoàn cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào do công đoàn cấp trên phát động và làm tốt công tác chính sách (thăm hỏi, hiếu, hỷ,…). Qua đó nhiều tập thể, cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ, khen thưởng các danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, “Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan, tổ chức Công đoàn vững mạnh”, nữ đoàn viên Công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn viên xuất sắc, “Gương mặt tiêu biểu của năm” (đồng chí Cung Hồng Kiên – Công đoàn Trung tâm Công nghệ Laser, đồng chí Vũ Xuân Tạo – Công đoàn Trung tâm Sinh học thực nghiệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tú – Công đoàn Trung tâm Quang điện tử).
Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó quyết tâm thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên quy định; lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm; giữ vững các danh hiệu Công đoàn vững mạnh, đạt được các hình thức khen thưởng của các cấp công đoàn,…
Tới dự và phát biểu tại Đại hội Công đoàn các đơn vị trực thuộc, các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ đánh giá cao, biểu dương những thành tích đã đạt được trong hoạt của Công đoàn các đơn vị trực thuộc trong nhiệm kỳ 2020-2023, đồng thời cũng đề nghị Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên; tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; đổi mới nội dung, các hình thức sinh hoạt; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, và kỷ luật lao động, nội quy, quy định của Viện, hoàn thành chỉ tiêu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đề ra, góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu của Ban Chấp hành Công đoàn Viện.
Sau gần 2 tuần làm việc khẩn trương, liên tục, Công đoàn các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch và các nội dung đề ra.
Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ.

Nguồn: Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ