Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học công nghệ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Xây dựng Chi bộ đảng và phát triển đảng viên mới nhất là các đảng viên trẻ, có lý tưởng cách mạng, có tư cách đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn phù hợp được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Chi bộ Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ (Chi bộ Trung tâm) nhiệm kỳ 2022-2025. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng, Chi bộ Trung tâm đã phân công đảng viên hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ và ra Nghị quyết về việc Kết nạp đảng đối với các quần chúng ưu tú của Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp khoa học công nghệ (Trung tâm). Được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Ứng dụng công nghệ và Ban thường vụ Đảng ủy Bộ khoa học và công nghệ, ngày 05/5/2023 Chi bộ Trung tâm đã tiến hành Lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú là Nguyễn Thị Hồng và Mã Thị Bích Thảo theo quyết định kết nạp đảng viên số 362-QĐ/ĐUB và 363-QĐ/ĐUB của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 20/4/2023.
Tham dự Lễ kết nạp đảng viên mới, có đồng chí Trần Hùng Thuận – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ, Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Huy Công – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện Ứng dụng công nghệ và các đồng chí đại diện các Chi ủy trực thuộc Đảng bộ Viện; đồng chí Bí thư Chi đoàn Thanh niên Viện Ứng dụng công nghệ và toàn bộ đảng viên Chi bộ Trung tâm.
(Toàn cảnh Lễ kết nạp đảng viên mới)
Lễ kết nạp đảng viên mới được Chi bộ Trung tâm tổ chức theo đúng nghi thức quy định trong điều lệ Đảng và hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. Sau phần trình bày đơn xin vào Đảng của quần chúng và 02 đảng viên hướng dẫn đọc phần giới thiệu kết nạp đảng, đồng chí Giang Mạnh Khôi – Bí thư Chi bộ công bố Quyết định kết nạp đảng viên và chúc mừng đảng viên mới đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi nhận quyết định kết nạp đảng viên dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong Chi bộ và đại biểu, đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị; Tôn trọng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân; Phục tùng kỷ luật và giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Nguyện nêu gương, tích cực hơn nữa góp sức cho sự phát triển của Trung tâm.
(Đồng chí Nguyễn Thị Hồng đọc lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp)
(Đồng chí Mã Thị Bích Thảo đọc lời tuyên thệ tại Lễ kết nạp)
Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới đồng chí Bí thư Chi bộ đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua của Đảng viên mới, đồng chí Bí thư cũng đề nghị đảng viên mới tiếp tục phát huy, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn trong thời gian tới khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng và thực hiện theo đúng trách nhiệm của người đảng viên đã ghi trong điều lệ đảng; Đồng thời phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới.
Phát biểu tại Lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Trần Hùng Thuận chúc mừng Chi bộ trung tâm có thêm đảng viên mới, đồng chí ghi nhận sự nỗ lực, đoàn kết của Chi ủy trong việc lãnh đạo và chỉ đạo Chi bộ Trung tâm trong thời gian qua. Với việc kết nạp 02 đảng viên mới, Chi bộ Trung tâm hiện có 09 đảng viên là Chi bộ có tỷ lệ đảng viên trên số cán bộ viên chức cao nhất trong các đơn vị của Viện, đồng chí tin tưởng rằng mọi hoạt động về công tác đảng trong thời gian tới của Chi bộ Trung tâm sẽ đạt được những kết quả cao hơn nữa và sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của Trung tâm trọng thời gian tới.
(Đồng chí Trần Hùng Thuận phát biểu tại Lễ kết nạp)
Cùng phát biểu tại Lễ kết nạp đảng viên mới đồng chí Nguyễn Huy Công trao đổi với đảng viên mới về quyền lợi cũng như trách nhiệm của một người đảng viên mới. Đồng thời đồng chí cũng xác định rõ các đảng viên mới cần tiếp tục nâng cao ý thức nêu gương, giữ vững niềm tin đối với Đảng, chủ động hơn nữa trong công việc và trong cuộc sống, phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, cũng như phát huy hơn nữa phẩm chất đạo đức của người đảng viên, năng lực chuyên môn để góp phần xây dựng Chi bộ Trung tâm ngày càng vững mạnh.
(Đồng chí Nguyễn Huy Công phát biểu tại Lễ kết nạp)
Đại diện cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện đều ghi nhận Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm được tổ chức trang nghiêm, trọng thể. Việc Chi bộ Trung tâm mời đầy đủ đại diện cấp ủy các đơn vị trong Viện và các tổ chức chính trị, xã hội tham dự Lễ kết nạp đảng viên mới có thể nói là một “Lễ kết nạp đảng viên điểm” cần được phổ biến và áp dụng rộng rãi trong toàn bộ Đảng bộ Viện để các đảng viên mới thấy được vinh dự cũng như trách nhiệm của người đảng viên với Chi bộ Trung tâm và Đảng bộ Viện.
(Đồng chí Trần Hồng Minh phát biểu tại Lễ kết nạp)
(Đồng chí Nguyễn Văn Đưa phát biểu tại Lễ kết nạp)
Phát biểu sau cùng TS. Nguyễn Phương – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm cảm ơn đồng chí Giang Mạnh Khôi đã rất quan tâm sâu sát tới việc xây dựng đội ngũ đảng viên mới và luôn rèn luyện các đồng chí đảng viên trong Trung tâm mọi mặt trong công tác đảng. Cấp ủy Chi bộ Trung tâm cùng với Lãnh đạo Trung tâm cũng đã có biên bản phối hợp trong hoạt động giúp các hoạt động chính quyền của Trung tâm luôn thuận lợi và kịp thời.
(TS. Nguyễn Phương phát biểu tại Lễ kết nạp)
Đáp lời các đại biểu và phát biểu kết thúc Lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Giang Mạnh Khôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Viện, của các đại biểu tham dự. Chi bộ Trung tâm ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm, nhiệt huyết của các đại biểu và sẽ cùng Chi ủy Trung tâm xây dựng Chi bộ trung tâm luôn đoàn kết, vững mạnh.
(Tập thể đảng viên Chi bộ chụp ảnh chúc mừng đảng viên mới)
Nguồn: Trung tâm ƯTCN và DN KHCN