Công đoàn Văn phòng Viện Ứng dụng công nghệ tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-CĐB ngày 11/8/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và công nghệ; Kế hoạch số 05/KH-CĐV của Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ ngày 20/02/2023 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2023-2028.
Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ, Chi ủy và Lãnh đạo Văn phòng Viện, chiều ngày 13/04/2023 tại trụ sở Viện Ứng dụng công nghệ, 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công đoàn Văn phòng Viện tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, nhằm tổng kết, đánh giá, kiểm điểm các mặt hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028 cũng như bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn Văn phòng Viện vinh dự được Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ lựa chọn là đơn vị Đại hội điểm cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viện.
Tới dự Đại hội có đồng chí Cung Hồng Kiên, Uỷ viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ; đồng chí Lê Hồng Minh, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ; đồng chí Đỗ Trọng Tấn, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Viện; các đồng chí đại diện Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc Viện và đặc biệt có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện là Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Viện cùng toàn thể Đoàn viên Công đoàn Văn phòng Viện.
Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Viện, nhiệm kỳ 2020-2023, đồng chí Trịnh Phan Mạnh, Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2023.

(Đồng chí Trịnh Phan Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Viện, nhiệm kỳ 2020 – 2023 trình bày Báo cáo tại Đại hội)

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Viện luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ, Nghị quyết công đoàn đã đặt ra và phương hướng cụ thể của từng năm trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Công đoàn Văn phòng Viện đã hoạt động trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch Covid-19; nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất ngày càng nhiều, nhưng tập thể Công đoàn Văn phòng Viện đã rất nỗ lực, cố gắng để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa giữ vững, duy trì các hoạt động công đoàn cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào do công đoàn cấp trên phát động và làm tốt công tác chính sách (thăm hỏi, hiếu, hỷ…). Về tập thể được Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ khen thưởng các danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, “Công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan, tổ chức Công đoàn vững mạnh”, nữ đoàn viên Công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn viên xuất sắc…
Ngoài những kết quả, thành tích đã đạt được, báo cáo cũng thắng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn Văn phòng Viện nhiệm kỳ 2020 – 2023 như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn của Văn phòng Viện chưa thực sự thường xuyên mà chủ yếu lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt công đoàn; nội dung hoạt động của công đoàn còn chưa phong phú chủ yếu theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của công đoàn cấp trên; một số đoàn viên công đoàn chưa chủ động tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào; khối lượng công tác chuyên môn của đoàn viên, trong đơn vị là rất lớn, việc bố trí thời gian cho các hoạt động chưa nhiều do đó chất lượng trong các hoạt động phong trào chưa cao; nguồn kinh phí và nguồn hỗ trợ khác cho các hoạt động hạn hẹp.
Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Văn phòng Viện đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu: Thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động công tác tại Văn phòng Viện, đa dạng hóa công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong, thái độ, kỷ luật lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; phấn đấu đoàn viên công đoàn Văn phòng Viện hiểu biết sâu về chuyên môn nắm chắc nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Văn phòng Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quyết tâm thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên quy định; hưởng ứng và vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thể thao, văn nghệ, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm; giữ vững các danh hiệu Công đoàn vững mạnh, đạt được các hình thức khen thưởng của các cấp công đoàn.
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Viện nhiệm kỳ 2020-2023 đã nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến tích cực của các đại biểu tham dự Đại hội.

(Đồng chí Cung Hồng Kiên, Chủ tịch Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cung Hồng Kiên, Uỷ viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ đánh giá cao, biểu dương những thành tích đã đạt được trong hoạt của Công đoàn Văn phòng Viện trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Công đoàn Văn phòng Viện là một tổ chức đoàn kết và toàn diện đã thể hiện rất tốt vai trò của tổ chức Công đoàn từ công việc chuyên môn đến các hoạt động phòng trào. Đồng chí Cung Hồng Kiên cũng đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Ban chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy các ưu điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ trước, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đề ra phương hướng, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết để mang lại hiệu quả tốt nhất; làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tập hợp đoàn kết, khích lệ đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; Đánh giá việc thực hiện kết quả của nhiệm kỳ 2020 – 2023 đề ra phương hướng, kế hoạch hành động của nhiệm kỳ tới cụ thể và thiết thực, tiếp tục tham gia và thực hiện tốt các phong trao do công đoàn cấp trên phát động; Đại hội xem xét lựa chọn những người có năng lực, uy tín, sáng tạo, nhiệt tình có phương pháp tổ chức, cách thức hoạt động Công đoàn để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

(Đồng chí Nguyễn Phú Hùng, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng và đồng chí Cung Hồng Kiên, Chủ tịch Công đoàn Viện Ứng dụng công nghệ chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Viện, nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Viện nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí:
1. Đồng chí: Trịnh Phan Mạnh
2. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngà
3. Đồng chí: Đỗ Thị Thu Trang
Đại hội cũng tiến hành bầu 09 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó có 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu và đoàn viên công đoàn Văn phòng Viện chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn Văn phòng Viện, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp theo đúng chương trình Đại hội đề ra.

Nguồn: Văn phòng Viện