Trung tâm Sinh học thực nghiệm hướng dẫn thực tập cho sinh viên Đại học Polytech Lille (Pháp)

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Viện Ứng dụng công nghệ về việc tăng cường hợp tác và mở rộng quan hệ với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, từ ngày 27/4/2023 Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã được giao hướng dẫn thực tập cho sinh viên Luane Pieau – sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Công nghệ sinh học và Thực phẩm (Đại học Polytech Lille, Pháp) trong thời gian 10 tuần.

(Phó Viện trưởng Trần Hùng Thuận cùng tập thể cán bộ hướng dẫn của Trung tâm Sinh học thực nghiệm tại buổi gặp mặt sinh viên Quốc tế)

Trong thời gian thực tập tại Việt Nam, sinh viên Luane sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật về nghiên cứu đa dạng nấm cũng như đi thực địa thu thập mẫu và phân loại nấm ăn, nấm dược liệu. Ngoài thời gian nghiên cứu, thực nghiệm trong phòng thí nghiệm, sinh viên sẽ được tham gia các hoạt động thực tế tại một số cơ sở nuôi trồng nấm ở Hà Nội và vùng lân cận.

(Nghiên cứu thực địa và hướng dẫn thực hành phân lập mẫu nấm tại phòng thí nghiệm Trung tâm Sinh học thực nghiệm cho sinh viên quốc tế)

Thông qua các hoạt động trao đổi sinh viên nước ngoài như đối với sinh viên Luane tại Trung tâm Sinh học thực nghiệm, Viện Ứng dụng công nghệ mong muốn ngày càng được các Viện nghiên cứu và trường đại học quốc tế biết đến nhiều hơn với vai trò là một tổ chức nghiên cứu ứng dụng uy tín và là địa chỉ tin cậy, có năng lực phối hợp đào tạo, tiếp nhận sinh viên đến thực tập trên nhiều lĩnh vực như laser, quang điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, sinh học, vật liệu, chế biến sau thu hoạch,…

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm