Công trình nghiên cứu của Viện Ứng dụng công nghệ góp mặt trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Sáng ngày 6/12/2023 tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức công bố và phát hành Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2023.
Công trình nghiên cứu: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG QUÉT 3D VẬT THỂ BẰNG ÁNH SÁNG CẤU TRÚC SỬ DỤNG MÃ GRAY VÀ DỊCH ĐƯỜNG của nhóm tác giả Viện Ứng dụng công nghệ là TS. Nguyễn Ngọc Tú (Chủ nhiệm), KS. Nguyễn Trần Hậu, TS. Hoàng Ngọc Nhân, ThS. Nguyễn Thành Hợp, TS. Phạm Hồng Tuấn và PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Mai (đồng Chủ nhiệm, Trường Cơ khí – ĐH Bách khoa Hà Nội), đã được lựa chọn từ 162 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ do các Bộ, Ngành, Địa phương đề cử và lọt vào danh sách 79 công trình tiêu biểu được tuyển chọn và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Các tác giả công trình, giải pháp được vinh danh (TS. Nguyễn Ngọc Tú – Viện Ứng dụng công nghệ hàng đầu tiên đứng thứ 3 từ bên trái)- Ảnh: Báo Nhân Dân

Giấy chứng nhận công trình được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023 cho công trình của nhóm tác giả Viện Ứng dụng công nghệ

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 ghi danh các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn đã đạt giải tại các cuộc thi từ năm 2021 đến tháng 6/2023. Đây là những công trình được ứng dụng và mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội trong sản xuất, đời sống, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Các công trình thuộc các lĩnh vực: công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp (14 công trình), công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (13 công trình), sinh học phục vụ sản xuất, đời sống (12 công trình), cơ khí tự động hóa (11 công trình); y tế (10 công trình); công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (9 công trình); công nghệ vật liệu (7 công trình); giáo dục – đào tạo (2 công trình) và lĩnh vực xã hội nhân văn (1 công trình).
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là tuyển tập các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội của đất nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tuyển chọn, biên tập và công bố. Sách được phát hành hằng năm, bắt đầu từ năm 2016. Qua 7 năm triển khai, đã có hơn 500 công trình, giải pháp khoa học công nghệ được chọn công bố.

Nguồn: Trung tâm Quang điện tử (tổng hợp)