VĂN PHÒNG VIỆN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NỘI BỘ VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐƠN VỊ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 04/10/2023, Văn phòng Viện Ứng dụng công nghệ tổ chức tập huấn công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của Viện Ứng dụng công nghệ. Tham dự buổi tập huấn có Lãnh đạo các đơn vị và chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc Viện.
Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, ông Đỗ Trọng Tấn, Chánh Văn phòng Viện Ứng dụng công nghệ đã nhấn mạnh vai trò của công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động, trong đó đã đề dẫn các nội dung như:
– Đánh giá cán bộ có vai trò quan trọng, được xem là khâu mở đầu mang tính quyết định trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng sẽ là cơ sở tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, thực hiện chính sách cán bộ… một cách chính xác và phù hợp, giúp phát huy được điểm mạnh, khắc phục điểm yếu của người cán bộ;
– Đánh giá, xếp loại chất lượng sẽ đóng vai trò như những “bài kiểm tra” mang tính định kỳ, giúp tổ chức, phát hiện ra những điểm yếu trong hệ thống quản lý của mình để kịp thời khắc phục.
Tại buổi tập huấn, bà Vũ Hương Trà, Chuyên viên Văn phòng Viện, đã trình bày các quy định, tiêu chí và trình tự thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động theo Quy chế hiện hành.

(Bà Vũ Hương Trà trình bày tại buổi tập huấn)

(Toàn cảnh buổi tập huấn nội bộ về công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của Viện Ứng dụng công nghệ)

Ông Cung Hồng Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ Laser đã trao đổi các vấn đề khó khăn, bất cập trong công tác đánh giá, xếp loại, chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động. Đánh giá cán bộ là việc làm khó, rất nhạy cảm, ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác cán bộ, một số Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, do vậy việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có lúc, có việc chưa thực sự sát với yêu cầu, còn lúng túng về cách làm; công tác đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất phẩm chất, năng lực của cán bộ.
Kết thúc Hội nghị, ông Đỗ Trọng Tấn đã phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu và Văn phòng Viện sẽ triển khai rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn để nâng cao công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động của Viện Ứng dụng công nghệ trong thời gian tới.

Nguồn: Văn phòng Viện