Đại hội Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 903-KH/ĐUB ngày 15/11/2019 của Đảng ủy Bộ KH&CN, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ KH&CN sáng ngày 26/6/2020, Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tới dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Tùng –Ủy viên ban cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Trần Đức Trung – phó Chánh Văn phòng Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Hùng Lân – nguyên Bí thư Đảng ủy Viện, nguyên Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ và toàn thể các đồng chí Đảng Viên thuộc đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Phú Hùng – Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ phát biểu khai mạc Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đồng chí Giang Mạnh Khôi – phó bí thư, phó Viện trưởng đã đọc báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đồng chí Giang Mạnh Khôi – Phó Bí thư Đảng ủy – phó Viện trưởng

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 có thể coi là thời kỳ đầu khởi đầu cho quá trình đổi mới tổ chức hoạt động của Viện ứng dụng Công nghệ với tinh thần Khoa học Công nghệ phục vụ kinh tế xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho các định hướng nghiên cứu ứng dụng, những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 chủ yếu là sự cố gắng của tập thể Ban chấp hành đảng bộ, của các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ, đã không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, thống nhất trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị , nghị quyết của cấp trên cũng như thực hiện chức năng nhiệm vụ mà Bộ đã giao cho Viện.

Đảng ủy Viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thảo luận khi học tập, quán triệt Nghị quyết luôn được coi trọng. Nhận thức sâu sắc và đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Chủ động tham mưu, tổng hợp các báo cáo thường xuyên, đột xuất, báo cáo chuyên đề và chuẩn bị thông tin, tài liệu, số liệu hoạt động của ngành phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

Đảng bộ Viện cũng đã đưa ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, đây là giai đoạn Viện đẩy mạnh tự chủ của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần Nghị định 54, phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Viện quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ , phát huy sức mạnh của tập thể, khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của các cán bộ đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong công tác xây dựng đảng phấn đấu đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc trong cả nhiệm kỳ, 100% các chi bộ thuộc đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 1 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% các đồng chí đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên nào vi phạm điều lệ Đảng, 100% đảng viên thực hiện tốt quy định về đảng viên giữ mối liên hệ với các tổ chức đảng nơi cư trú, kết nạp ít nhất 15 đảng viên mới, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát đối với toàn thể các đồng chí đảng viên, chủ động xây dựng chương trình hành hành động, kế hoạch thực hiện theo nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, nghị quyết của Đảng bộ viện Ứng dụng Công nghệ trong giai đoạn 2020 -2025 sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của Viện.

Hội nghị cũng được nghe các đồng chí đảng viên báo cáo tham luận, góp ý kiến cho bản báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện, báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Khoa học và công nghệ và dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.   

Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành quả của tập thể cấp ủy, lãnh đạo và đảng bộ Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, kỳ Đại hội này là một đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng của Đảng bộ các cấp, để tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học công nghệ và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới Đảng ủy Viện cần lưu ý quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, vận dụng sáng tạo phù hợp với thời điểm, tình hình thực tế của đơn vị; về phía Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát kịp thời, toàn diện các mặt nhưng cũng tập trung suy nghĩ tìm ra hướng đi những công nghệ mới mà Viện làm chủ và có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội; thường xuyên củng cố mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, lãnh đạo, chính quyền, tổ chức đoàn thể, đảng viên để xây dựng môi trường làm việc, nề nếp sinh hoạt trong đảng bộ đoàn kết, dân chủ, công bằng.

Đồng chí Trần Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban cán sự, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ tin tưởng, hỗ trợ, tạo điều kiện về nguồn lực vật chất, tinh thần đối với tập thể Đảng ủy, các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Viện.

Đại hội đã tiến hành bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội đã bầu ra các đồng chí có đầy đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đảm bảo các yêu cầu chỉ tiêu mà đại hội đề ra. Tại đại hội, đại hội đã lấp phiếu tín nhiệm đồng chí Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và công nghệ.    

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội

Trước khi kết thúc, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ