Đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở do Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN thực hiện năm 2022

Ngày 09/12/2022, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở năm 2022: “Nghiên cứu nhân giống in vitro cây lan Hoàng thảo U lồi (Dendrobium wardianum) của Việt Nam”, do ThS. Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu do TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan – Viện Di truyền Nông nghiệp làm Chủ tịch Hội đồng và các chuyên gia đến từ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Cây lương thực & Cây thực phẩm và Trung tâm Công nghệ Vật liệu, Viện Ứng dụng Công nghệ. Tham dự buổi nghiệm thu còn có đại diện Lãnh đạo Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và KHCN cùng nhóm cán bộ tham gia đề tài.

(Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài)

Đại diện nhóm thực hiện đã trình bày tổng quát những kết quả đạt được của đề tài, cụ thể: (1) 200 cây lan Hoàng thảo U lồi đưa ra ngoài vườn ươm (cây khỏe mạnh, sạch bệnh, chiều cao cây 5 – 6 cm, 3 – 4 lá, 3 -5 rễ); (2) 01 Quy trình nhân giống in vitro (Quy trình có các thông số khoa học, đầy đủ, được Hội đồng nghiệm thu thông qua); (3) 01 Bài báo được chấp nhận đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam tháng 10/2022. Như vậy, đề tài đã thực hiện đủ khối lượng công việc và đạt 100% kết quả theo đúng thuyết minh của nhiệm vụ.

(Đại diện nhóm thực hiện trình bày kết quả của đề tài)

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa và khả năng ứng dụng thực tiễn của các kết quả thu được từ đề tài. Hội đồng đồng ý nghiệm thu đề tài với kết quả 5/5 thành viên tán thành, đạt 100%. Thay mặt cho đơn vị thực hiện đề tài Bà Lương Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn đến các thành viên hội đồng đã đến tham dự và góp ý cho nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Hội đồng tiếp tục góp ý, ủng hộ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung tâm trong thời gian tới.

  (Sản phẩm cây lan Hoàng thảo U lồi nuôi cấy in vitro của đề tài)

 

Nguồn: Trung tâm ƯTCN&DNKHCN