Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở về sản phẩm thân thiện với môi trường đối với doanh nghiệp ngành lụa

Ngày 13/12/2022, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2022 “Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp phát triển sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường ở các doanh nghiệp ngành lụa” do CN. Vũ Thị Xen làm chủ nhiệm.

Với mục tiêu cải tiến các sản phẩm của doanh nghiệp ngành lụa theo hướng thân thiện với môi trường nhưng vẫn giữ được các giá trị truyền thống, bản sắc của sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành lụa, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường, đề tài đã thực hiện được ba nội dung chính bao gồm: (1) Nghiên cứu về sản phẩm thân thiện với môi trường và các yếu tố đánh giá sản phẩm thân thiện với môi trường; (2) Khảo sát thực trạng của một số doanh nghiệp ngành lụa, đánh giá sản phẩm và công nghệ hiện có của các doanh nghiệp và (3) Hướng dẫn, hỗ trợ một số doanh nghiệp ngành lụa cải tiến sản phẩm, quy trình sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường.

Qua quá trình nghiên cứu, nhóm thực hiện đã đề xuất một số giải pháp xanh hóa sản phẩm cho các doanh nghiệp ngành lụa, trong đó tập trung vào thiết kế bền vững và sản xuất sạch hơn. Nhóm cũng đã hỗ trợ một số doanh nghiệp tại làng lụa Vạn Phúc và làng lụa Nha Xá, qua đó, xây dựng tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp ngành lụa sản phẩm sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao các kết quả của nhóm thực hiện cũng như hy vọng rằng nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện và có nhiều hoạt động hơn nữa nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp làng nghề lụa nói riêng và các doanh nghiệp làng nghề truyền thống Việt Nam nói chung.

Nguồn: Trung tâm ƯTCN&DNKHCN