Công tác đào tạo và vận hành thử nghiệm trang thiết bị Dự án phòng thí nghiệm MEMS/NEMS

Trong khuôn khổ Dự án đầu tư “Phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết kế chế tạo các linh kiện cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS – Quang điện tử và Khu chế thử sản phẩm công nghệ cao” (Dự án phòng thí nghiệm MEMS/NEMS) – Giai đoạn I (2016 – 2020), Viện Ứng dụng Công nghệ đã được đầu tư các trang thiết bị hiện đại cho việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vi cảm biến dựa trên công nghệ MEMS/NEMS. Để giúp cán bộ nghiên cứu trong Viện vận hành thành thạo các thiết bị công nghệ cao, Viện Ứng dụng Công nghệ đã phối hợp với nhà thầu cung cấp thiết bị tổ chức Khoá đào tạo vận hành trang thiết bị Dự án phòng thí nghiệm MEMS/NEMS. Khoá đào tạo được chia làm 2 đợt với mục tiêu Giới thiệu và Đào tạo quy trình vận hành thiết bị của Dự án.

  • Đợt 1 từ 22/6/2021 đến 7/7/2021: Giới thiệu và Đào tạo quy trình vận hành thiết bị;
  • Đợt 2 từ 15/7/2021 – 15/9/2021: Hướng dẫn kỹ thuật, vận hành hiệu quả các trang thiết bị và thực hành chế tạo linh kiện bằng các trang thiết bị của dự án.

(Cán bộ, chuyên gia trong Viện được giới thiệu hệ thiết bị ăn mòn khô)

Phòng thí nghiệm MEMS/NEMS và các đơn vị trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ đã cử nhân sự tham gia khoá đào tạo với hơn 10 chuyên gia.

(Giới thiệu Hệ thống vệ sinh linh kiện sau các công đoạn chế tạo)

(Hệ thống lọc không khí Phòng sạch)

Kết thúc Đợt 1, các học viên đã nắm được danh mục, công năng và các thao tác để vận hành các hệ thống và thiết bị của Dự án.
Trong Đợt 2 (15/7/2021 – 15/9/2021), học viên sẽ có cơ hội thực hành chế tạo linh kiện trên các hệ thống và thiết bị nêu trên.

Nguồn: Ban Phát triển thị trường và Cơ sở hạ tầng