Diễn đàn cấp cao và Triển lãm thực tế ảo về Công nghiệp 4.0 năm 2021

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm thực tế ảo về Công nghiệp 4.0 là sự kiện thường niên do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì cùng với sự tham gia phối hợp của nhiều bộ ngành liên quan. Năm 2021, với chủ đề “Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa trong Kỷ nguyên số”, sự kiện sẽ tập trung tổng kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 22/3/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” sau 3 năm thực hiện. Chương trình dự kiến sẽ quy tụ hơn 2500 đại biểu cấp cao (trực tiếp và trực tuyến) trong các lĩnh vực như Chính sách công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Sản xuất thông minh, Năng lượng thông minh, Ngân hàng thông minh, Đô thị thông minh, Cơ sở hạ tầng thông minh, Chính phủ số, Dịch vụ thông minh, Nông nghiệp thông minh và Phát triển nguồn nhân lực.
Triển lãm thực tế ảo về Công nghiệp 4.0 sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 9 tháng 11 đến 30 tháng 11 năm 2021, dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 30 nhà cung cấp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế nhằm trình diễn những công nghệ hiện đại nhất, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và những giải pháp hữu hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số.

 

Thông tin chi tiết tại địa chỉ Industry 4.0 Submit 2021 

Nguồn: Industry 4.0 Submit 2021