Hội nghị cán bộ, viên chức và Tổng kết công tác năm 2022 của Trung tâm Quang điện tử

Sáng ngày 20/12/2022, theo kế hoạch công tác của Viện Ứng dụng công nghệ, Trung tâm Quang điện tử đã tiến hành Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có TS. Hoàng Ngọc Nhân – Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ, Ông Lê Minh Tùng – đại diện Văn phòng Viện, Bà Trần Thị Hồng Minh – đại diện Ban Kế hoạch Tài chính, Bà Phan Xuân Bình Minh – đại diện BCH Công đoàn Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Quang điện tử.

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Thành Hợp – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã báo cáo các kết quả đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo kết quả việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021.

(Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Thành Hợp trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của Trung tâm Quang điện tử)

Về công tác triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong năm qua đơn vị đã thực hiện 03 nhiệm vụ cấp Bộ (trong đó có 02 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2021 và 01 nhiệm vụ mở mới trong năm 2022), 02 nhiệm vụ cấp cơ sở. Các nhiệm vụ đều tổ chức triển khai theo đúng tiến độ và chất lượng theo đăng ký. Trong năm 2022 Trung tâm có tổng số 11 bài báo khoa được công bố trên các tạp chí, Hội nghị trong và ngoài nước.

Về hoạt động dịch vụ KH&CN và triển khai thị trường, doanh thu ước đạt được là: 3,247 tỉ đồng (đạt 217% so với kế hoạch đề ra). Các chỉ tiêu kế hoạch được Viện giao trong năm 2022 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Về công tác tổ chức cán bộ, Trung tâm đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các công tác giải quyết thủ tục chế độ cho cán bộ. Đội ngũ Ban lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo các Phòng đã từng bước được kiện toàn, đảm bảo việc lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Về công tác đào tạo, Trung tâm đã cử 19 lượt cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2022 về chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt trong đó có 03 lượt đào tạo trình độ tiến sĩ và 02 cán bộ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tham gia đào tạo, hướng dẫn khoảng 50 lượt sinh viên cho các trường đại học khối kỹ thuật tại Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Hoàng Ngọc Nhân – Phó Viện trưởng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong năm vừa qua, ghi nhận tinh thần đoàn kết, xây dựng của tập thể cán bộ tại đơn vị và chia sẻ những cơ hội, thách thức trong việc phát triển thị trường khoa học công nghệ trong thời gian tới. Phó Viện trưởng Hoàng Ngọc Nhân yêu cầu đơn vị tiếp tục hỗ trợ các cán bộ nghiên cứu, tạo môi trường thu hút nguồn lực bên ngoài, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn nhằm đẩy mạnh việc triển khai các thế mạnh công nghệ của đơn vị.

(Đồng chí Hoàng Ngọc Nhân – Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Thay mặt cho Lãnh đạo Viện Ứng dụng công nghệ, đồng chí chúc mừng đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022, hy vọng trong năm tới tập thể Trung tâm Quang điện tử sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, kế thừa và phát huy các công nghệ lõi của đơn vị, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Tiếp theo chương trình, Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023, Dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022 của Trung tâm Quang điện tử.

(Hình ảnh Hội nghị cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2022 của Trung tâm Quang điện tử)

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Hợp thay mặt đơn vị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Ngọc Nhân, cảm ơn các ý kiến phát biểu của đại diện Văn phòng Viện, Ban kế hoạch tài chính, BCH Công đoàn Viện. Tập thể Trung tâm Quang điện tử cam kết sẽ giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Nguồn: Trung tâm Quang điện tử