Trung tâm Công nghệ Laser tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 2022

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Công nghệ Laser đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 02 đề tài KH&CN cấp Cơ sở năm 2022: 1)Thiết kế, chế tạo mô-đun điều khiển cho laser diode hồng ngoại công suất cao dùng trong trị liệu, do KS. Phạm Văn Chỉnh làm chủ nhiệm và 2) Nghiên cứu các thông số kỹ thuật trong phóng điện plasma của chất khí C2F6 nhằm đánh giá khả năng thay thế khí SF6 trong cách điện khí” do KS. Nguyễn Phương Đông làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu do ThS. Nguyễn Huy Công – Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học làm Chủ tịch Hội đồng và các chuyên gia đến từ các đơn vị của Viện Ứng dụng Công nghệ: Trung tâm Quang điện tử, Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và tin học và Trung tâm Công nghệ Laser.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài

Với đề tài: Nghiên cứu các thông số kỹ thuật trong phóng điện plasma của chất khí C2F6 nhằm đánh giá khả năng thay thế khí SF6 trong cách điện khí, một số kết quả nổi bật đạt được là: (1) Bảng số liệu các thông số kỹ thuật của khí C2F6; (2) Kết luận, đánh giá khả năng thay thế khí SF6 bằng khí C2F6; (3) 01 Bài báo được đăng tại tạp chí uy tín thuộc danh mục SCOPUS (Lecture Notes in Networks and Systems, 2022, Vol. 602, pp. 201-207).

Với đề tài: “Thiết kế, chế tạo mô-đun điều khiển cho laser diode hồng ngoại  công suất cao dùng trong trị liệu, một số kết quả nổi bật đạt được là: (1) Chế tạo thành công 01 mô đun điều khiển phát laser diode hồng ngoại công suất cao, ứng dụng trong trị liệu; (2) Bộ tài liệu kỹ thuật thiết kế, chế tạo mô đun (sơ đồ, bản vẽ cơ khí, điện tử,…); (3) Phần mềm nạp cho vi điều khiển.

Mô-đun điều khiển phát laser diode công suất cao

Thông số kỹ thuật
1. Công suất phát laser: từ 01 đến 15 W
2. Bước điều chỉnh công suất: 01 W
3. Chế độ hoạt động: liên tục, xung
4. Tần số trong chế độ xung: từ 01 đến 20 Hz
5. Thời gian phát laser: từ 01 đến 99 phút
6. Tia dẫn đường: vùng ánh sáng đỏ
7. Số kênh phát laser: 02 kênh
8. Giao diện hiển thị: màn hình LCD cảm ứng 7”

Hội đồng đã đánh giá cao Báo cáo tổng kết, sản phẩm và các kết quả đạt được của đề tài. Theo kết luận của Hội đồng, các đề tài đã thực hiện đủ khối lượng công việc và đạt 100% kết quả theo đúng thuyết minh của nhiệm vụ. Hội đồng đồng ý nghiệm thu 02 đề tài với kết quả 05/05 thành viên tán thành.

Đại diện đơn vị thực hiện đề tài, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Trung tâm, đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên Hội đồng đã đến tham dự và góp ý cho nhóm thực hiện đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ, đồng thời đề nghị Hội đồng tiếp tục đóng góp ý kiến và ủng hộ cho các hoạt động R&D của Trung tâm trong thời gian tới.

Nguồn: Trung tâm Công nghệ Laser