Hội nghị Sơ kết Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 13/7/2023, Khối thi đua Văn phòng – Viện đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối.
Khối Thi đua Văn phòng – Viện có 13 đơn vị, bao gồm: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam; Viện Ứng dụng công nghệ; Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng; Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ; Viện Khoa học sở hữu trí tuệ; Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế; Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; Văn phòng Công nhận Chất lượng; Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam.
Thay mặt Khối thi đua Văn phòng – Viện, đồng chí Hoàng Ngọc Nhân, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Ứng dụng công nghệ (Khối trưởng Khối thi đua) đã trình bày báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Khối.
Ông Hoàng Ngọc Nhân – Phó Viện trưởng phụ trách Viện Ứng dụng công nghệ trình bày báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 của Khối thi đua.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Khối đã tích cực phát động, xây dựng Chương trình và Kế hoạch bám sát các mục tiêu phấn đấu theo Giao ước thi đua của năm. Với tinh thần thi đua chung và sự cố gắng, nỗ lực của từng đơn vị, Khối thi đua Văn phòng – Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, phát động Chủ đề thi đua năm 2023 của Khối là “Kỷ cương, kết nối, đổi mới, thành công” với mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mỗi đơn vị thành viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho Ngành khoa học và công nghệ.
Các đơn vị trong Khối tiếp tục triển khai Chủ đề thi đua của Khối gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của các đơn vị như “Khoa học và Công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”; “Cán bộ, Công chức, Viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và Kế hoạch thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
Các đơn vị trong Khối chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, trong lĩnh vực được giao phụ trách và có hình thức khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thông qua các Phong trào thi đua đã phát động, Phó trưởng khối Thi đua Văn phòng – Viện, đồng chí Đinh Việt Bách – Phó Giám đốc, Văn phòng Công nhận Chất lượng báo cáo phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Khối.
Ông Đinh Việt Bách – Phó Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng báo cáo phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Khối
Trong 6 tháng cuối năm 2023, Khối thi đua Văn phòng – Viện tập trung thực hiện các hoạt động chính sau:
– Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua Bộ Khoa học và Công nghệ và Khối thi đua Văn phòng – Viện phát động. Tổ chức Hội nghị  Tổng kết Công tác thi đua khen thưởng của Khối theo kế hoạch và hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ KH&CN.
– Biểu dương, ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong mọi lĩnh vực của Bộ thông qua các phong trào thi đua. Chú trọng xây dựng các điển hình, nhân tố mới thực sự nổi trội và có kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu lên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Bộ.
– Mỗi đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, góp phần đóng góp vào thành tựu của Khối thi đua.
– Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó cần quan tâm đến việc rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế, đánh giá tình hình và hiệu quả hoạt động của đơn vị trực thuộc để có kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với biên chế tinh gọn và hiệu quả.
–  Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu chuyên đề định kỳ của Khối, qua đó thường xuyên nắm bắt thông tin về công tác chuyên môn, tình hình triển khai kế hoạch cũng như phong trào thi đua trong từng đơn vị, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.
– Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông và tuyên truyền về KH&CN nói chung, các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị trong khối nói riêng.
Đại diện Vụ Thi đua – Khen thưởng, đồng chí Lương Minh Đức – Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua Văn phòng – Viện đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị trong Khối, đã gắn công tác thi đua với công tác xây dựng Đảng, Cơ quan, Đoàn thể vững mạnh để hoạt động của Phong trào thi đua thành hoạt động thường xuyên trong mỗi đơn vị. Thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 của các đơn vị trong Khối là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của từng viên chức, người lao động với tinh thần chủ động, sáng tạo và đoàn kết cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
Thay mặt Khối thi đua, đại điện Lãnh đạo Viện Ứng dụng công nghệ, trân trọng cảm ơn các đơn vị trong Khối đã luôn ủng hộ và nhiệt tình tham gia Phong trào thi đua của Khối trong thời gian vừa qua và mong muốn trong 6 tháng cuối năm 2023, các đơn vị tiếp tục đồng lòng, góp sức, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm triển khai thực hiện thành công Kế hoạch, Nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2023.
Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua Văn phòng – Viện chụp ảnh lưu niệm
Nguồn: Viện Ứng dụng công nghệ