Trung tâm Sinh học thực nghiệm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện kế hoạch công tác của Viện Ứng dụng công nghệ, ngày 18/07/20203, Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Nhân – Phó Viện trưởng phụ trách, đồng chí Lê Minh Tùng – Phó chánh Văn phòng Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Sinh học thực nghiệm.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo Trung tâm Sinh học thực nghiệm đã tập trung chỉ đạo điều hành cùng với sự nỗ lực, sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBVC, đơn vị đã hoàn thành và vượt kế hoạch về các chỉ tiêu được giao về hầu hết các mặt công tác chủ yếu như tiến độ thực hiện các nhiệm các nhiệm vụ KH&CN (đạt 100%), doanh thu (đạt 135%), số lượng các công trình công bố (đạt 166%) với 04 bài được đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI/Scopus. Mặt khác, Trung tâm vẫn tiếp tục duy trì tốt hoạt động đào tạo nguồn nhân lực KHCN (cử 04 cán bộ tham gia chương trình đào tạo sau đại học, hướng dẫn 10 sinh viên hoàn thành khoá luận tốt nghiệp và 17 sinh viên thực tập), cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua hoạt động hướng dẫn cho 01 thực tập sinh đến từ Đại học Polytech Lille (Pháp). Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rõ những thuận lợi, khó khăn để trong thời gian tới toàn thể CBVC cần đoàn kết và phát huy hơn nữa sức mạnh tập thể trong việc tiếp tục ổn định tổ chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng phải nâng cao mức độ tự chủ tài chính.

(Phó viện trưởng phụ trách Hoàng Ngọc Nhân phát biểu tại Hội nghị)

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, đóng góp hoàn thiện báo cáo của các cán bộ Trung tâm tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Viện đã chúc mừng những kết quả ấn tượng Trung tâm đạt được trong 6 tháng đầu năm, và góp ý cho việc hoàn thiện báo cáo công tác năm về phân tích số liệu doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ cũng như giải đáp kiến nghị đề xuất về cơ sở vật chất của đơn vị nêu trong báo cáo.
Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng phụ trách Hoàng Ngọc Nhân đã phát biểu ghi nhận những thành tích mà Trung tâm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn trong thời gian sắp tới mà đơn vị cần tập trung thực hiện như: thực hiện cơ chế tự chủ theo yêu cầu mới, tìm kiếm khai thác các nhiệm vụ từ địa phương/doanh nghiệp … Từ đó, duy trì được đội ngũ cán bộ hiện có và từng bước nâng cao đời sống cho CBVC. Đồng thời cũng nêu rõ quan điểm của lãnh đạo Viện sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các đơn vị trong Viện nói chung, Trung tâm Sinh học thực nghiệm nói riêng để phát huy các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm nguồn thu từ các nhiệm vụ khác, phát triển các sản phẩm chủ lực cũng như phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết trong toàn Viện phấn đấu nhằm đạt được các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Nguồn: Trung tâm Sinh học thực nghiệm