Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 07/01/2022, tại Hà Nội, Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Nguyễn Duy Pháp, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ; Bí thư các chi bộ trực thuộc và đại diện Lãnh đạo Viện – đồng chí Hoàng Ngọc Nhân, Phó Viện trưởng.
Các đồng chí: Phạm Gia Chương, đại diện Đảng ủy Bộ KH&CN; Nguyễn Phú Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ KH&CN, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ chủ trì Hội nghị.

(Đồng chí Giang Mạnh Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy Viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị)

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị, đồng chí Giang Mạnh Khôi, Phó Bí thư Đảng ủy Viện cho biết: Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị xã hội đặc biệt quan trọng, tiêu biểu là Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp, là năm tổ chức thành công bầu cử Quốc Hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021- 2025 và Hội đồng nhân dân các cấp; là năm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết TW4 khóa XII; Năm 2021 cũng là năm đầu tiên, năm bản lề của giai đoạn phát triển 2021-2025 với nhiều chỉ thị, hướng dẫn mới của Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, của Quốc hội và của Chính phủ phục vụ sự phát triển của đất nước.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Viện phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, có các quyết sách quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động. Trong các mặt công tác, hoạt động của Viện có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa cấp ủy Đảng, Lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thuộc Viện tạo khối đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được phân công.
Tuy nhiên đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt KT-XH của đất nước, đã tác động và ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021 của Đảng bộ Viện Ứng dụng Công nghệ. Khắc phục khó khăn, Đảng ủy Viện đã thực hiện tốt nhiều biện pháp để toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nắm bắt kịp thời mọi chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ. Đảng bộ và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chấp hành đầy đủ các quy định trong điều lệ Đảng và các chỉ thị của cơ quan Đảng cấp trên. Đảng ủy đã ra nghị quyết và chỉ đạo thực hiện các kế hoạch năm 2021 của Viện, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo sự phân công của cấp trên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị trong năm 2021 được thể hiện một cách quyết liệt, có sáng tạo, có nhiều cách làm mới mang tính đột phá, đã phát huy được thế mạnh của mỗi đơn vị, cá nhân trong công tác chuyên môn từ đó đã mang lại kết quả thực hiện một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra.
Phát huy kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2021, năm 2022 Đảng bộ Viện quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy mạnh đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo; Phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Xác định một số vấn đề trọng tâm cần chỉ đạo trong năm 2022 đó là xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức hoạt động của Viện phù hợp với định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 đã được rà soát và dự thảo, song song với việc sắp xếp lại và bổ sung nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Đảng ủy Viện phấn đấu 100% chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong đó ít nhất có 02 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp ít nhất 05 đảng viên mới; Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng đối với 100% đảng viên, kiểm tra, giám sát ít nhất mỗi năm 20% số chi bộ, giám sát theo chuyên đề 02 chi bộ.

(Đồng chí Nguyễn Phú Hùng – Bí thư Đảng ủy Viện trình bày Báo cáo Kiểm điểm tập thể của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện năm 2021)

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Phú Hùng, Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện trình bày Báo cáo Kiểm điểm tập thể của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện năm 2021.

(Các đại biểu tham luận tại Hội nghị)

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị cơ bản đồng tình, nhất trí cao và bổ sung một số nội dung nhiệm vụ công tác năm 2022 vào các báo cáo, đồng thời nêu một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng do đặc thù của từng tổ chức đảng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy Bộ KH&CN ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được của Đảng bộ trong năm 2021.
Đồng chí Phạm Gia Chương cơ bản tán thành với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 2022 và các văn bản dự thảo; đồng tình với các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị. Đề nghị Đảng ủy Viện tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện và ban hành để tổ chức thực hiện.

(Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Về đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phạm Gia Chương đề nghị Đảng ủy Viện quan tâm, lưu ý: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm và nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; (2) Trong công tác xây dựng Đảng, cần quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng tới toàn thể chi bộ, đảng viên, trong đó bao gồm: Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; (3) Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy chế phối hợp của cấp ủy với chính quyền, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo công khai minh bạch trong giải quyết các công việc của Đảng bộ; (4) Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương phối kết hợp giữa kiểm tra giám sát của Đảng với giám sát của cơ quan, đơn vị; (5) Mở rộng phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của chi bộ, đảng bộ; Phát huy vai trò của các đoàn thể trong xây dựng Đảng.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Hùng, Bí thư Đảng ủy Viện tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Gia Chương để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 và lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Viện nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như trong Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Viện đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Về kết quả đạt được trong năm 2021, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện biểu dương các chi bộ trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động do dịch bệnh Covid-19 gây ra để hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình đã đề ra.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, các chi bộ trực thuộc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của năm 2022.
Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Viện đã công bố Quyết định khen thưởng cho 02 chi bộ là Chi bộ Văn phòng và Chi bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021 và công bố Quyết định khen thưởng cho 14 đồng chí đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021.

Nguồn: Đảng ủy Viện Ứng dụng Công nghệ