Viện Ứng dụng Công nghệ tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Chiều 05/01/2022, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Hoàng Giang; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ, cùng Lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Viện Ứng dụng Công nghệ.
Báo cáo tại Hội nghị, ông Giang Mạnh Khôi – Phó Viện trưởng cho biết: Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiêu biểu là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Năm 2021 là năm đầu tiên bản lề của giai đoạn phát triển 2021 – 2025 với nhiều chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng, Quốc hội, Chính phủ phục vụ sự phát triển của đất nước. Tuy đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng trên toàn cầu, kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm đồng lòng, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ KH&CN, Viện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
Phó Viện trưởng Giang Mạnh Khôi đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật mà Viện đạt được trong năm 2021 bao gồm:
Thứ nhất, về xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Viện và các đơn vị: công tác này luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Viện xác định là một nội dung công tác quan trọng hàng đầu của Viện và các đơn vị trực thuộc. Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã xác định cần thay đổi tư duy chiến lược để kế thừa các thành quả đã đạt được, có những đột phá phát triển trong giai đoạn 5 năm tới. Đặc biệt, Viện sẽ nghiên cứu đề xuất một số nội dung, chức năng nhiệm vụ để Viện có thể thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng và phục vụ tốt chức năng quản lý nhà nước về KHCN, ĐMST của Bộ. Viện đã tổ chức thực hiện và hoàn thành đề án định hướng phát triển của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, việc xây dựng định hướng, chiến lược phát triển Viện sẽ được hoàn thành trong Quý I/2022.
Thứ hai, về công tác xây dựng văn bản: Viện đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhiều văn bản của các cấp trong và ngoài Bộ. Trong năm 2021, Viện đã ban hành được 05 văn bản phục vụ công tác điều hành quản lý; đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành một số quy chế như quy chế làm việc, quy chế quản lý hoạt động KH&CN, quy chế hợp tác quốc tế, quy chế quản lý hoạt động đào tạo,…
Thứ ba, về công tác tổ chức cán bộ: Viện đã xây dựng phương án sắp xếp, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức các đơn vị khối quản lý, các đơn vị nghiên cứu triển khai thuộc Viện theo tinh thần của Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
Thứ tư, về công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và các hoạt động gắn với phòng chống dịch Covid-19: Trong năm 2021, nhóm các nhà khoa học của Viện đã khẩn trương nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện sản phẩm và cho ra mắt “Áo hạ nhiệt cho Bác sĩ và nhân viên y tế trong mùa dịch – ACG”. Sản phẩm có sự tư vấn y khoa của nhóm bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trường Đại học Y tế công cộng và Viện nghiên cứu Y khoa Woolcock, nhóm nghiên cứu 5F Covid và tư vấn khoa học của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết quả nghiên cứu đã được chuyển chuyển giao cho một công ty sản xuất hàng loạt nhằm phục vụ phòng, chống dịch.
Bên cạnh đó, với sự nỗ lực của mình Viện đã đề xuất trên 10 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc 4 định hướng, lĩnh vực nghiên cứu chủ đạo là lĩnh vực Laser, Quang điện tử ứng dụng, lĩnh vực công nghệ sinh học, lĩnh vực vật liệu và công nghệ môi trường, lĩnh vực công nghệ thông tin – tự động hóa. Trong đó một số nhiệm vụ đã được ký hợp đồng thực hiện. Năm 2021 Viện đã triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, trong đó 13 đề tài chuyển tiếp, 16 đề tài mở mới và 14 đề tài cấp cơ sở.
Trong năm qua, Viện có 05 sản phẩm sở hữu trí tuệ, trong đó có 01 sáng chế được chấp nhận đơn; 03 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn đăng ký; 01 giải pháp hữu ích được bảo hộ, 68 công bố khoa học trên các tạp chí, hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước.
Viện đã phối hợp với Viện KH&CN Hàn Quốc triển khai nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, nghiên cứu phát triển các sản phẩm trên nền tảng công nghệ Internet vạn vật (IoT) , trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng vào thực tiễn.
Thứ năm, về hoạt động dịch vụ KH&CN và sản xuất kinh doanh: mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid nhưng Viện vẫn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động triển khai thị trường, khai thác các kết quả nghiên cứu, các trang thiết bị được tăng cường từ các dự án đầu tư. Đặc biệt, từ sự đầu tư của Bộ KH&CN thông qua dự án FIRST, Viện bước đầu triển khai hoạt động đo lường, được Bộ Giao thông Vận tải chỉ định thử nghiệm thiết bị Giám sát hành trình theo QCVN 31:2014/BGTV, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe theo QCVN 105:2021/BGTVT. Bên cạnh đó, Viện và các đơn vị trực thuộc vẫn duy trì tăng cường tìm kiếm, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm triển khai kết quả nghiên cứu, ứng dụng. Một số lĩnh vực công nghệ đã chuyển giao được sản phẩm ra xã hội và doanh nghiệp như Quang điện tử, công nghệ thông tin, tự động hóa, sinh học, phân bón hữu cơ, xử lý nước thải bãi rác, tái sử dụng chất thải chăn nuôi thành phân hữu cơ,…Kết quả Viện và các đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng triển khai năm 2021 ước đạt gần 14 tỷ.
Ngoài ra, các công tác như đào tạo, hợp tác quốc tế, công tác đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, công tác kế hoạch – tài chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác đảng, đoàn thể cũng được đẩy mạnh.
Trên cơ sở các kết quả đạt được, trong năm 2022 Viện sẽ tập trung xây dựng và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt định hướng nghiên cứu phát triển Viện giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn 2030; tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, cụ thể hóa đề xuất dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Viện; thúc đẩy thực hiện tốt các kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp, Viện – Trường đã được thông qua; tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; tập trung chỉ đạo công tác thị trường, chú trọng phát triển thị trường KH&CN; tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị chức năng trong Bộ, các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, các Sở KH&CN địa phương, doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài nhằm đề xuất các nội dung hợp tác nghiên cứu phục vụ nhu cầu cấp thiết của địa phương, của doanh nghiệp.
Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị trực thuộc Viện đã đưa ra những thảo luận tâm huyết thể hiện được bức tranh chung hoạt động của Viện trong năm qua. Đại diện một số cơ quan quản lý đã có những chia sẻ, gợi mở một số vấn đề Viện cần quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới.

(Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang biểu dương, chúc mừng, ghi nhận thành tích Viện đạt được trong năm 2021. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh những kết quả Viện đạt được trong năm qua và lưu ý một số điểm hạn chế Viện cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, Thứ trưởng đã đưa ra 3 gợi mở nhằm phát triển Viện trong thời gian tới. Thứ nhất, xây dựng chiến lược phát triển của Viện trong 5-10 năm tới cần gắn với chương trình hành động cụ thể từng năm; sớm hoàn thiện việc sửa đổi các quy chế, quy định mới của Viện phục vụ công tác chỉ đạo điều hành đáp ứng các yêu cầu mới. Thứ hai, tập trung vào các hoạt động chuyên môn bám sát vào định hướng chiến lược và quy định của pháp luật, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động nghiên cứu triển khai, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Viện. Thứ ba, xây dựng văn hóa đơn vị, đẩy mạnh phối hợp công tác với các đơn vị trong Viện, Viện với các đơn vị trong Bộ, Viện với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao uy tín của Viện và thu hút hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên môn, đồng thời phát huy vai trò chi nhánh của Viện ở phía Nam, đẩy mạnh công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, phong trào thi đua khen thưởng tạo một tập thể đoàn kết, tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động.
Với những kết quả đạt được, năm 2021 nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của 03 đơn vị trực thuộc Viện, 03 tập thể và 05 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN.
Nhân dịp này, Viện đã công bố quyết định khen thưởng của Viện cho 10 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; 164 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 46 cá nhân được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 22 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

(Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho 03 Tập thể thuộc Viện)

(Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN cho 05 Cá nhân thuộc Viện)

(Viện trưởng Nguyễn Phú Hùng trao chứng nhận cho 10 Tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Phú Hùng thay mặt Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của của các đơn vị trong Bộ, các đối tác và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ đối với Viện trong thời gian tiếp theo.

(Viện trưởng Nguyễn Phú Hùng phát biểu tại Hội nghị)

Nguồn: Viện Ứng dụng Công nghệ – TT NC và PTTT Khoa học và Công nghệ.