Hội nghị tổng kết công tác và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021 của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm

Thực hiện kế hoạch công tác của Viện Ứng dụng Công nghệ, ngày 14/12/2021, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2021. Đến dự Hội nghị có Ông Lê Minh Tùng – Đại diện Văn phòng Viện, Ông Nguyễn Minh Nam – Đại diện Ban kế hoạch Tài chính cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm.
Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã đọc báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác năm 2021. Kết quả cho thấy Trung tâm đã hoàn thành đầy đủ kế hoạch công tác đăng ký năm 2021 và vượt chỉ tiêu về một số mặt công tác như hoạt động KH&CN, công bố, đào tạo, khai thác dịch vụ và sản xuất kinh doanh…

(Toàn cảnh Hội nghị)

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các nhiệm vụ KH&CN có hoạt động triển khai, ứng dụng tại địa phương, doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực và quyết tâm của các nhóm nghiên cứu, tất cả các nhiệm vụ do Trung tâm được giao chủ trì thực hiện đều đã hoàn thành công tác nghiệm thu với kết quả được Hội đồng khoa học đánh giá cao. Trong đó phải kể đến các đề tài theo hướng sinh học ứng dụng trong nông nghiệp đã tạo được chế phẩm (dạng bột) vi sinh đa chủng được thử nghiệm cho hiệu quả trong hỗ trợ phòng và điều trị bệnh, kích thích sinh trưởng cho cây Đinh lăng tại vùng trồng dược liệu xã Hải Bắc (Hải Hậu, Nam Định), và chế phẩm (dạng dịch) kháng nấm gây bệnh được thử nghiệm tại vùng trồng chuyên canh cam thuộc huyện bắc Quang (Hà Giang) với hiệu quả phòng trừ đạt trên 70%. Bên cạnh đó, các đề tài theo hướng ứng dụng CNSH trong phát triển các sản phẩm có hoạt chất sinh học như “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu sáng đèn LED và thiết bị đo sinh khối ứng dụng công nghệ xử lý ảnh trong nhân nuôi tảo Spirulina maxima” và “Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm kháng nấm Malassezia spp. gây bệnh phổ biến trên da người từ nguồn thảo dược Việt Nam” cũng đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ và đạt được những kết quả bước đầu. Bên cạnh các nhiệm vụ trong kế hoạch, Trung tâm đã tích cực chủ động tìm kiếm, đề xuất, phối hợp triển khai và đã khai thác được một số nhiệm vụ KH&CN từ các nguồn kinh phí cấp Quốc gia và doanh nghiệp như Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, Chương trình cấp thiết địa phương, Quỹ VinIF.
Về công tác tổ chức, năm 2021 Trung tâm đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2021-2026, duy trì và phát triển nguồn nhân lực hiện nay với tỷ lệ tự chủ cao.
Về hoạt động sở hữu trí tuệ và công bố, Trung tâm có 02 Giải pháp hữu ích (01 được cấp bằng và 01 được chấp nhận đơn hợp lệ) và 09 bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí và Hội nghị khoa học chuyên ngành (trong đó có 02 bài đăng trên tạp chí Quốc tế thuộc danh mục Scopus). Về công tác đào tạo, Trung tâm có 01 cán bộ bảo vệ luận văn thạc sĩ đúng hạn, cử 02 cán bộ đào tạo sau đại học (01 NCS, 01 ThS) tại trường Đại học Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), 03 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, 02 cán bộ tham gia Lớp cao cấp lý luận chính trị. Tham gia đào tạo 01 thạc sĩ và 02 sinh viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp, 03 sinh viên đang làm thực tập luận văn tốt nghiệp, hướng dẫn 02 nhóm học sinh THPT tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm 2021-2022. Tham gia 4 hội thảo trong nước và Quốc tế.
Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2020 và nhất trí tán thành dự thảo nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2021 làm mục tiêu thực hiện cho kế hoạch năm 2022 của Trung tâm.

Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2021, báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết năm 2020 và các đóng góp của cán bộ Trung tâm tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Viện và Ban Kế hoạch – Tài chính đã chúc mừng những thành tích ấn tượng của Trung tâm Sinh học Thực nghiệm đã đạt được trên nhiều mặt công tác, đặc biệt là các kết quả về hoạt động KHCN, đồng thời cũng mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là phát triển các sản phẩm chủ lực của đơn vị mang lại nguồn thu cho hoạt động tự chủ.
Phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, Trung tâm Sinh học Thực nghiệm quyết tâm phát triển đơn vị theo định hướng chiến lược đã xây dựng.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm