Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Bảo Trâm

Sáng ngày 01/9/2020, tại Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh (NCS) Trần Bảo Trâm – cán bộ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ với đề tài Nghiên cứu quần xã vi khuẩn trong đất trồng sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) và tuyển chọn một số chủng có tiềm năng ứng dụng (chuyên ngành Vi sinh vật học, Mã số: 9420101.07) dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Phạm Hương Sơn và PGS.TS. Phạm Thế Hải.

NSC. Trần Bảo Trâm báo cáo tóm tắt kết quả luận án

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Quang Huy, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, kết quả học tập và thành tích nghiên cứu đạt được của NCS Trần Bảo Trâm trong thời gian đào tạo tại trường. Tại buổi bảo vệ, NCS Trần Bảo Trâm đã trình bày tóm tắt một cách hệ thống những kết quả đạt được trong nghiên cứu của mình. Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, luận án là một công trình khoa học có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao, đặc biệt một số kết quả thu được có tính mới như đã phân tích được quần xã vi khuẩn đất trồng sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam bằng kĩ thuật giải trình tự thế hệ mới gồm 32 ngành, 81 lớp, 151 bộ, 310 họ, 652 chi, 1833 loài, và công bố một loài vi khuẩn mới Paracoccus panacisoli sp. nov. trên Tạp chí Quốc tế chuyên ngành có uy tín International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (ISI/Q1). Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã tuyển chọn được một số chủng vi khuẩn có hoạt tính sinh học cao như phân giải phosphate, sinh chất kích thích sinh trưởng thực vật (IAA) và chuyển hóa ginsenoside Rb1 có tiềm năng ứng dụng trong sản xuất chế phẩm/phân bón vi sinh và trong công nghiệp chế biến. Nội dung luận án đã được công bố 08 bài báo trên các Tạp chí, Kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế, trong đó NCS là tác giả chính của 06 công trình.

NCS chụp ảnh kỉ niệm cùng Hội đồng chấm luận án và giáo viên hướng dẫn

Với 5/7 phiếu xuất sắc, các thành viên Hội đồng chấm luận án đều nhất trí đánh giá cao những kết quả nghiên cứu đạt được của NCS Trần Bảo Trâm. PGS.TS. Nguyễn Quang Huy thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. PGS.TS. Phạm Thế Hải, đại diện cho tập thể giáo viên hướng dẫn khoa học của NCS đã có nhận xét đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần cầu thị, học hỏi cập nhật kiến thức mới cũng như khả năng tư duy, làm việc độc lập của NCS trong suốt quá trình thực hiện luận án.

NCS Trần Bảo Trâm cùng tập thể CBVC Trung tâm Sinh học Thực nghiệm

Trong niềm vui và xúc động, NCS Trần Bảo Trâm đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên của Hội đồng chấm luận án đã có nhiều góp ý xây dựng cũng như định hướng cho NCS tiếp tục phát triển hướng nghiên cứu trong sự nghiệp khoa học của mình. NCS cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể giáo viên hướng dẫn, Bộ môn Vi sinh vật học, Khoa Sinh học – Trường Khoa học Tự nhiên cũng như Lãnh đạo Viện Ứng dụng Công nghệ cùng đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để NCS có thể hoàn thành được đề tài luận án tiến sĩ.

Nguồn: Trung tâm Sinh học Thực nghiệm