LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Ngày 16/10/2023, Viện Ứng dụng công nghệ tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi Lễ có Ban Lãnh đạo Viện và các Lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Viện.
Tại buổi Lễ, ông Đỗ Trọng Tấn – Chánh Văn phòng Viện đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ như sau: bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hợp – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quang điện tử giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm; bổ nhiệm bà Trần Bảo Trâm – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Sinh học Thực nghiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm; bổ nhiệm ông Lê Thanh Bình – Trưởng phòng Quản lý tổng hợp và Dịch vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Viện Ứng dụng công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thay mặt cho Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng phụ trách Hoàng Ngọc Nhân đã trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm ở vị trí lãnh đạo mới. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Ngọc Nhân nhấn mạnh Lãnh đạo Viện luôn tin tưởng và hy vọng, với quá trình công tác, phấn đấu, rèn luyện, các đồng chí được bổ nhiệm hôm nay sẽ cùng tập thể đơn vị của mình tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác và chia sẻ vì công việc chung, vì sự phát triển của Viện và Ngành Khoa học và Công nghệ.
(Ban Lãnh đạo Viện tặng hoa và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm)
Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, bà Trần Bảo Trâm trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện đã quan tâm, tin tưởng và bổ nhiệm mình giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Sinh học Thực nghiệm và khẳng định quyết tâm, phấn đấu cùng tập thể Lãnh đạo Viện, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm để đưa đơn vị ngày càng phát triển;,cùng phát huy tinh thần đoàn kết, không ngại vượt khó để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
(Bà Trần Bảo Trâm, Giám đốc Trung tâm Sinh học Thực nghiệm phát biểu nhận nhiệm vụ)
Nguồn: Văn phòng Viện