Men Vi sinh NACEN -EM

Thành phần:
– Men vi sinh NACEN EM bao gồm hỗn hợp các vi sinh vật hữu ích như Bacillus sp., Lactobacillus sp. , Azotobacter ssp, Lactic Acid, Saccharomyces sp., Streptomyces sp., …
– Acid Amin: 1,05%
– Độ ẩm: 15%
Công dụng
– Ủ phân chuồng, ủ rác thải hữu cơ, ủ phế phẩm nông nghiệp thành phân bón.
– Cung cấp vi sinh vật có ích cho đất, giúp cải tạo đất.
– Phân giải hữu cơ và các khoáng chất trong đất.
– Giải độc đất qua quá trình sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.
– Tiêu diệt nấm bệnh gây hại trong đất.
– Tăng năng suất và chất lượng cây trồng.

Lưu hành theo quyết định số: 1205/QĐ-BVTV –PB ngày 29/08/2018